Boussignactub - handhavande

Rekommendation 35 - Boussignactub - handhavande inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Instruktion, komplement till praktisk utbildning.

Genomförande

Larynxmask är förstahandsval vid hjärtstopp. I andra hand kan intubation genomföras på sedvanligt sätt av personal med erforderlig kompetens. 

Intubation med Boussignactub sker på sedvanligt sätt, därefter kopplas syrgasen (15 l/min) till tubkanalerna. Om patienten återfår spontancirkulation, kopplas syrgasen i tubkanalerna ifrån och patienten ventileras som vanligt. Om nytt cirkulationsstillestånd, avsluta ventilering och återanslut syrgasen i tubkanalerna.

Fördelar

Vid samtidig behandling med LUCAS säkerställs ventilation med hjälp av de mekaniska kompressionerna och Boussignacs tub.

Riskmedvetenhet

Då Boussignactuben arbetar med ett kontinuerligt syrgasflöde, får man ej ansluta ventilationsblåsa, ventilator eller koldioxidindikator om man ej säkerställt att syrgasflödet i tubkanalerna är avstängt. Öppningen på tuben får aldrig täckas när syrgasen är ansluten. Systemet måste vara öppet annars kan alltför höga luftvägstryck leda till pneumothorax.

Kontroll av tubläge.

Vid varje förflyttning av patienten kontrolleras tubläget genom att syrgasen i tubkanalerna kopplas ifrån och patienten ventileras manuellt och auskultation göres. Därefter kopplas syrgasen i tubkanalerna åter.

Avlämning på sjukhus

 Se bild (PowerPoint-fil, öppnas i ett nytt fönster).

Märkning:

Tuben skall märkas med märkningstape. OBS! Boussignactub (röd text på vit botten) på tuben omedelbart nedom kopplingsstycket (se bild1)

Frånkoppling

Syrgasen kopplas ifrån tubkanalerna och tubens syrgasslang rullas ihop till ett nystan och tejpas ihop (se bild 2) innan patienten lyftes ur ambulansen.

Fortsatt patientvård

Patienten ventileras därefter med blåsa. Medicinskt ansvarig (MA) i ambulansteamet ansvarar för att ansvarig läkare på mottagande enhet informeras om att patienten har en Boussignactub och att denna är utan syrgasflöde i tubkanalerna och kan användas som en vanlig tub.

Avvikelser

I händelse av komplikation/risk för komplikation/osäkerhet i användningen av Boussignacs tub skall avvikelse skrivas.

 

 

 

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.