Bemanning och medföljare i ambulans

Rekommendation 4 - Bemanning och medföljare i ambulans inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vid akuta sekundära ambulanstransporter uppkommer ibland önskemål om att läkare/sjuksköterska önskar medfölja ambulans-transporten från egna sjukhuset. Detta har tidigare inte varit reglerat utan ofta har man tillgodosett ansvarig läkares önskemål och sjukhusets team har bemannat sjukhytten på ambulansen.

Detta har då medfört att ambulansteamet sitter fram i fordonet och inte har kontroll över den idag relativt specialiserade utrustning som finns i moderna ambulanser. Detta utgör en risk för patienterna. Vidare behövs klargörande för anhöriga som kan medfölja ambulanstransport i vissa fall.

Genomförande

Vid ambulanstransport bör sjukhytten alltid bemannas med en medarbetare från ambulansteamet som ansvarar för ambulansens utrustning. Om medarbetare från t ex sjukhus medföljer kan en person medverka i sjukhytten medan ytterligare medarbetare får medfölja på främre passagerarplats.

Om intervention behöver göras, t ex reintubation, bör ambulansen stå stilla och medföljaren ansluter och bistår de som arbetar i sjukhytten. Vid alla intensivvårdskrävande transporter bör beaktas möjligheten att använda Region Skånes intensivvårdsambulans.

För anhöriga kan följande beaktas

  • Ställningstagande ska ske i varje enskilt fall efter beaktande av såväl etiska som medicinska och tekniska förutsättningar.
  • SL ansvarar transporttekniskt om medföljande är lämpligt beroende av viktregler, transportsäkerhet och väderförhållanden.
  • MA avgör om medföljande är lämpligt med tanke på det medicinska tillståndet och patientsäkerheten.
  • Närståendes placering ska beaktas, i regel är detta i förarhytten, men kan vara i vårdutrymmet ex. föräldrar till små barn.
  • En förutsättning för att närstående ska få medfölja är att patienten medger detta.
  • Vårdnadshavare till underåriga bör i möjligaste mån inbjudas att medfölja i ambulansen då det generellt gäller att ha vårdnadshavarens tillstånd vid medicinska åtgärder avseende underårig, vilket även gäller sjuktransport.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-23 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.