Aortaballongpump

Rekommendation 25 - Aortaballongpump inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Ambulanstransport med Aortaballongpump görs ett par gånger per år i Skåne (<10 ggr/år). Den vanligaste orsaken till akut transport är misslyckad PCI med cirkulatoriskt instabil patient och behov av överflyttning till hjärtkirurgisk klinik.

En annan orsak är att en cirkulatoriskt instabil hjärtpatient behöver optimerande pumpbehandling inför hjärtkirurgi. Detta sker dock oftast på Universitetssjukhuset i Lund, men kan i undantagsfall ske på annat sjukhus.

Med anledning av de svårigheter som ofta uppstår vid dessa lågfrekventa och akuta ambulanstransporter finns det anledning till detaljerad praktisk information.

Genomförande

  • Ambulanstransport sker helst med den regionala intensivvårdsambulansen som är placerad Lund. Andra ambulanser med möjlighet till säker fastsättning av utrustning kan i vissa fall användas.
  • Bemanningen på intensivvårdsambulansen utgörs av sjuksköterska med anestesispecialitet och ambulanssjukvårdare eller sjuksköterska som förare.
  • Transporten beställs i via Region Skånes larmcentral, 040/676 93 00. I akuta fall beställs transporten av ansvarig läkare på 112.
  • Enheten utgår i normalfallet omgående från Lund. Det som tillkommer är körtid till aktuellt sjukhus. Om intensivvårdsambulansen är upptagen eller ej kan utgå snabbt nog kan i allmänhet andra ambulansenheter användas.
  • Avsändande sjukhus har huvudansvaret för pumputrustningens handhavande och transport utanför ambulansen samt vid ilastning. Ambulansteamet biträder ansvarig läkare.
  • Sjukvårdsledare har huvudansvaret för korrekt fastsättning och förankring av pumputrustningen i ambulansen.
  • Ändringar i pumputrustningens inställningar, kopplingar med mera får endast göras av ansvarig läkare från avsändande sjukhus. Ambulansteamet har ingen utbildning i övervakning av patienter som ligger med aortaballongpump..
  • Aortaballongpumpen skall vid ilastningen på intensivvårdsambulansen vara komplett med stativ och ej demonterad i transportmodul. Om reservfordonen används kan det behövas att aortaballongpumpen är demonterad till transportutförande.
  • Mottagande enhet skall varslas per telefon av avsändande läkare i samband med att ambulanstransporten beställs.
  • Mottagande enhet skall ha en aortaballongpump tillhands så att överkoppling omgående kan ske. Detta för att avsändande sjukhus omgående skall kunna transportera tillbaka sin pump.

Rutiner för beställning av återtransport

Beställning görs via Region Skånes beställningscentral 040 33 12 00.  Öppet dygnet runt.

Beställning måste göras minst 1 timme innan beräknad transport.

Två personer samt utrustningen som lastsäkras kan maximalt medfölja transporten som sker i kombibil. Respektive förvaltning/IVA-avdelning betalar, faktureras.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-23 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.