Användning av RAKEL i sjukhusmiljö

Rekommendation 127 - Användning av RAKEL i sjukhusmiljö inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

Säkerställa att radiokommunikation via RAKEL, inte stör medicin teknisk utrustning i sjukhusmiljö inom Region Skånes verksamheter.

Medicin Tekniska avdelningen i Region Skåne har genomfört en säkerhetsanalys av sändning med RAKEL (säkerhetsanalys RAKEL-handenhet Sepura STP8000 påverkan på medicintekniska produkter version 1.4 mars 2013).

Analysen visar att medicinteknisk utrustning kan påverkas vid sändning i närheten av sådan utrustning (Säkerhetsanalys, Anvisningar och Arbetsmiljöverkets information om RAKEL strålning , finns på vårdgivare.se, prehospital vård

Genomförande

Alla organisationer och yrkeskategorier som använder handburna RAKEL-mobiler oavsett fabrikat, får inte föra samtal i sjukhusmiljö inom Region Skåne verksamheter. RAKEL handmobil får vara påslagen, men sändning får ske endast i nödfall.

Exempel på känsliga verksamheter är akutmottagning, hjärtintensivvårdsavdelning och intensivvårdsavdelning etc, där det finns mycket medicinsk teknisk utrustning. Vid anrop till en handburen RAKEL-mobil i sjukhusmiljö där medicinteknisk utrustning finns, skall man om möjligt lämna avdelningen innan svar sker. Överväg kommunikation med fast telefon.

Skapad 2013-05-27 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-23

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter