Användning av RAKEL i sjukhusmiljö

Rekommendation 127 - Användning av RAKEL i sjukhusmiljö inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

Säkerställa att radiokommunikation via RAKEL, inte stör medicin teknisk utrustning i sjukhusmiljö inom Region Skånes verksamheter.

Medicin Tekniska avdelningen i Region Skåne har genomfört en säkerhetsanalys av sändning med RAKEL (säkerhetsanalys RAKEL-handenhet Sepura STP8000 påverkan på medicintekniska produkter version 1.4 mars 2013).

Analysen visar att medicinteknisk utrustning kan påverkas vid sändning i närheten av sådan utrustning (Säkerhetsanalys, Anvisningar och Arbetsmiljöverkets information om RAKEL strålning , finns på vårdgivare.se, prehospital vård

Genomförande

Alla organisationer och yrkeskategorier som använder handburna RAKEL-mobiler oavsett fabrikat, får inte föra samtal i sjukhusmiljö inom Region Skåne verksamheter. RAKEL handmobil får vara påslagen, men sändning får ske endast i nödfall.

Exempel på känsliga verksamheter är akutmottagning, hjärtintensivvårdsavdelning och intensivvårdsavdelning etc, där det finns mycket medicinsk teknisk utrustning. Vid anrop till en handburen RAKEL-mobil i sjukhusmiljö där medicinteknisk utrustning finns, skall man om möjligt lämna avdelningen innan svar sker. Överväg kommunikation med fast telefon.

Skapad 2013-05-27 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-23

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.