Ambulanstransport av små barn

Rekommendation 63 - Ambulanstransport av små barn inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Barn är vanligt förekommande inom ambulanssjukvården och när det gäller medicinsk behandling är Skånes ambulanser adekvat utrustade för behandling av sjuka barn. Vid själva ambulanstransporten har emellertid små sjuka barn (0-3 år) ofta suttit i förälderns knä placerade i den s.k. vårdarstolen. Detta kan inte längre anses som acceptabelt.

Inom ambulanssjukvården finns svårigheter att ständigt medföra bilbarnstol av utrymmesskäl.

Genomförande

I Skåne finns barnsele, oftast från Ferno®, i samtliga ambulanser. I akuta fall där barnet inte tillåter att transporteras åtskilt från föräldrar rekommenderas att föräldern och barnet transporteras på båren med ryggstödet uppfällt mot färdriktningen.

När barnet är allmänpåverkat och behöver ligga på båren för vård, kan även bårens ordinarie fyrpunktsbälte användas, ev. kompletterat med viss polstring med filtar (se bild).

En ytterligare möjlighet är att använda barnets/familjens barnstol om den kan fästas med endast säkerhetsbälte (oftast de minsta stolarna för nyfödda) med ryggen i färdriktningen.

Transporter mellan Barnkliniken, IVA SUS Lund och Barnkliniken SUS Malmö kommer förmodligen att öka. Vid de allra flesta uppdrag kan barnselen användas men vid ett fåtal transporter krävs barnstol.

Barn-Iva i Lund är väl insatta i de båda alternativen och kommer att meddela vid beställningstillfället vilken utrustning som behövs. De allra minsta barnen transporteras i kuvös och samverkan sker då med Neonatal.

Pedi-Mate säkerhetsbälte för barn från Ferno® är godkänd för barn från 4,5 kg till 18 kg.

Skapad 2008-07-18 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-23

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter