Airvo transport i ambulans

Rekommendation 149 - Airvo transport i ambulans inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Denna rutin avser hur vi på ett säkert sätt ska utföra transporter av barn med pågående högflödesbehandling behandling med befuktad gas.

Under framförallt den kalla delen av året vårdas många barn med respiratoriskt syncytialvirus (även kallat RS-virus) på sjukhus. Vid vissa tillfällen måste de flyttas mellan sjukhusen, framförallt för att komma till högre specialistvård på barnsjukhuset i Lund. Dessa barn behandlas med befuktad gas i högflöde för att syresättning och andning ska fungera. Behandlingen sker med grimma.

Det finns framförallt två apparater för detta; en äldre modell som drar luft och syrgas från vägg eller från flaskor, samt en nyare modell som drar luft från rumsluften och syrgas från flaska. Den nya varianten ”Arivo” är den som primärt ska användas vid ambulanstransporter.

Genomförande

Arivo väger strax under 2 kilo. Det tillhör även ett externt batteri till, vilket endast ska användas för transport mellan vårdavdelning och ambulansen (således inte under själva ambulanstransporten), då apparaten drivs med nätström. Under själva transporten placeras batteriet lämpligast i facken bakom höger bakdörr.

Se bilaga 1 – Alfa
samt
bilaga 2 – Pensi för närmare instruktioner om säkring på bår.

Barnets tillstånd tillåter oftast att barnet kortare stunder kopplas från apparaten för installation i och ur ambulansen om så behövs.

Apparaten säkras på fotändan av båren med de kardborre-remmar som finns hos avsändande enhet. Apparaten får ej övertäckas (då den drar luft). 

Viktigt

Vätskebehållaren måste vara under huvudhöjd på patienten!
Extra Optiflow grimma bör medfölja transport teamet, som backup.

Om tjänstgörande ambulanspersonal har kunskap om apparaten och känner sig trygga med den kan transporten utföras utan medföljande personal, annars är det avsändande enhet som har det medicinska ansvaret för både patient och medicinsk teknik under transporten.

Bilaga bilder Pensi & Alfabår 

Skapad 2017-11-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE), Samariten, Falck & BIVA i samverkan
Senast reviderad 2020-07-23

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.