Datorer och skrivare på Skånes akutmottagningar

Rekommendation 114 - Datorer och skrivare på Skånes akutmottagningar inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att efterregistrera och komplettera journaler på en Region Skåne dator med nätverkskoppling.

Ha möjlighet att skriva ut journal i samband med avlämning av patient.

Kunna registrera avvikelser

Ha möjlighet att registrera hjärtstopp i det nationella hjärtstoppsregistret, enligt informationsblad 54 direkt på akutmottagningarna.

Genomförande

Datorerna bör alltid stå inloggade genom det G-konto som upprättats. Det är samma G-konto för samtliga datorer på akutmottagningarna i Skåne som tillhör ambulanssjukvården.

Inloggningsuppgifter finns vid datorerna.

Inga andra program får installeras, läggas upp eller tas bort på dessa datorer som ägs av Region Skåne.

Skrivarna används för utskrift av journaler och är placerade på akutmottagningarna. En del ägs av RSPE och en del av respektive akutmottagning

Felanmälansrutiner

Gäller både datorer och skrivare

Felanmälan sker till Region Skåne, servicedesk:

Intern 30 000, Externt 077 – 6730 0000

Ambulansteam felanmäler då de upptäcker problem/fel/funktionsbrister.

  • Den som felanmäler uppger sitt RSID
  • Sitt eget namn och om möjligt ett mobil nummer
  • RS-numret som står på datorn/skrivaren
  • Kontaktperson inkl. telefonnummer som teknikern kan ta kontakt med t. ex någon på akuten så att ev. tekniker kan få hjälp.
  • Samt övriga uppgifter som personal på Servicedesk frågar om.

Skapad 2012-05-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-29 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.