Våld och hot

Direktiv 4 - Våld och hot inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vår målsättning är att skapa en säker arbetsmiljö för alla anställda. Med anledning av detta ska följande styrande dokument följas då sådan risk föreligger.

Genomförande

Larmoperatör ska när det föreligger en hotbild eller misstanke om detta alltid:

 • Informera polis
 • Begära uppgift om polisens framkörningstid.
 • Vid suicid alltid informera polis.
 • Vid skottlossning, knivhot eller liknande hotfulla situationer alltid informera polis.
 • Vidarebefordra relevanta uppgifter till ambulansteamet angående ev hotbild.
 • Meddela ambulansteamet att polis är kontaktad och framkörningstid.

Polisen ska:

 • Primärt utse brytpunkt
 • Ansvara för ärendets vidare handläggning
 • Säkra platsen

Ambulansteamet ska:

 • Stanna på anvisad brytpunkt tills klartecken ges av ansvarig polis eller välja egen brytpunkt
 • Därefter utföra sitt sjukvårdsuppdrag.
 • Registrera ärendet som avvikelse i AvIC. Välj flöde personal.

Ambulansteamet har alltid möjlighet att själva begära assistans av polis vid tillfälle då misstanke om hot eller hot om våld kan förekomma i samband med uppdraget.

Vid tillfälle då polis inte hunnit utse brytpunkt, inte finns tillgänglig eller
väljer att inte komma ska sjukvårdledaren utse brytpunkt i väntan på polis eller avbryta uppdraget om polis har beslutat att inte komma.

Utse brytpunkt (eventuellt cirkulerande) med god marginal så att säkerhet för team/teamen blir så optimal som möjligt. Ibland kan det säkraste vara att, efter kvittens avvakta i ambulansen på station eller annan plats där man befinner sig då larmet tilldelas.

Samverkan sker med SOS operatören och polisen. Brytpunkten eller avbrytandet meddelas till larmoperatör. Avbrytande av uppdrag skall alltid följas av avvikelserapport.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE).
Senast reviderad 2020-07-17

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!