Våld och hot

Direktiv 4 - Våld och hot inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vår målsättning är att skapa en säker arbetsmiljö för alla anställda. Med anledning av detta ska följande styrande dokument följas då risk för Våld och- eller hot är identifierat.

Genomförande

Larmoperatör ska när det föreligger en hotbild eller misstanke om detta alltid:

  • Informera polis
  • Tilldela gemensam RAPS-talgrupp för Polis och Ambulansteam när detta är aktuellt.
  • Om Polis medföljer, begära uppgift om deras framkörningstid och meddela detta till ambulansteamet
  • Fortlöpande vidarebefordra uppgifter till ambulansteamet angående uppdraget.
  • Vid suicidsamverkan, se direktiv 107

Ambulansteamet ska:

  • Gå över och anmäla sig på tilldelad eller begärd talgrupp om sådan finns.
  • Stanna på anvisad brytpunkt om sådan är utsedd tills klartecken ges.
  • Planera så uppdraget kan ske på ett tillräckligt säkert arbetssätt (Se flödesschema Säkert Ambulansteam).
  • Utföra sitt sjukvårdsuppdrag. Om detta inte upplevs möjligt kontakta RLS samt driftjour för stöd i ärendet.
  • Registrera ärendet som avvikelse.

Initialt är det inte Polisens uppgift att medfölja ambulans på ärenden där det eventuellt finns risk för Våld & hot i samband med ambulansuppdrag. Ambulanssjukvården behöver planera sitt uppdrag så det kan utföras på ett tillräckligt säkert sätt. Ta kontakt med patient och bedöm om ärendet kan utföras själv eller det finns behov av assistans.

Ambulansteamet har alltid möjlighet att själva kontakta och efterfråga assistans av Polis vid tillfälle då våld & hot förekommer i samband med uppdraget. Polismyndigheten gör bedömningen angående deras möjlighet till assistans.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE).
Senast reviderad 2021-06-21

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.