Utlarmningsordning av ambulansresurser

Direktiv 81 - Utlarmningsordning av ambulansresurser inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Enligt gällande avtal skall samtliga ambulansresurser inom Region Skåne dirigeras gränslöst vid samtliga ambulansuppdrag.

Detta innebär att närmsta ambulans skall larmas oavsett distrikt eller stations-tillhörighet.

Genomförande

Det är alltid ambulansdirigenten på larmcentralen som ansvarar för bedömningen av vilken ambulans som skall nyttjas för utförandet av ambulansuppdraget.

Vid prio 1 uppdrag skall alltid närmsta lämpliga ambulans larmas till händelseplatsen. Vid prio 2-3 uppdrag skall den ambulans som är lämpligast att utföra uppdraget larmas till händelseplatsen.

SOS Alarm skall göra utlarmning av utryckningsenheter enligt nedanstående ordning vid ambulanslarm (Prio 1):

  • Akutambulans
  • Transportambulans
  • Räddningstjänst med avtal med Region Skåne om IVPA/sjukvårdslarm
  • Annan offentlig organisation, t ex polis

Ovanstående ordning gäller när det tidsmässigt råder likvärdiga förhållanden. Utlarmning av sjukvårdsgrupper sker vid större olyckor. 

Skapad 2011-07-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
senast reviderad 2020-07-17. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter