Urologiska patienter vid Skånes universitetssjukhus

Direktiv 84 - Urologiska patienter vid Skånes universitetssjukhus inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Med anledning av koncentration av den inneliggande urologiska vården inom Skånes universitetssjukhus (SUS) görs följande förtydligande för den prehospitala akutsjukvården.

Genomförande

Vid ambulanstransport av patient inom upptagningsområdet för SUS-Lund, som bedöms ha en klar urologisk diagnos som behöver specialistvård skall ambulansteamet transportera patienten till akutmottagningen på SUS-Malmö.

Vid allvarlig svikt i vitala funktioner bör dock närmaste akutsjukhus, t.ex. SUS-Lund, övervägas för resuscitering och stabilisering innan sekundär transport genomföres till SUS-Malmö. Direktinläggning på urologisk vårdavdelning i Malmö kan ske, som sekundärtransport, med patient som är undersökt och inskriven av läkare i Lund.

Ambulansteam kan med fördel kontakta Regionalt Läkarstöd (RLS) på telefon för stöd i triagebeslut som innebär längre transporter för mer specialiserad vård.

Anmärkning 1

Direktiv om ambulanstriage beskriver övergripande fördelning och triage mellan akutsjukhus och närsjukhus för alla typer av patienter och diagnoser.

Anmärkning 2

För den hospitala handläggningen av urologiska patienter inom SUS finns utförligare PM internt på sjukhusen.

Skapad 2011-07-21 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-17

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter