Urologiska patienter vid Skånes universitetssjukhus

Direktiv 84 - Urologiska patienter vid Skånes universitetssjukhus inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Med anledning av koncentration av den inneliggande urologiska vården inom Skånes universitetssjukhus (SUS) görs följande förtydligande för den prehospitala akutsjukvården.

Genomförande

Vid ambulanstransport av patient inom upptagningsområdet för SUS-Lund, som bedöms ha en klar urologisk diagnos som behöver specialistvård skall ambulansteamet transportera patienten till akutmottagningen på SUS-Malmö.

Vid allvarlig svikt i vitala funktioner bör dock närmaste akutsjukhus, t.ex. SUS-Lund, övervägas för resuscitering och stabilisering innan sekundär transport genomföres till SUS-Malmö. Direktinläggning på urologisk vårdavdelning i Malmö kan ske, som sekundärtransport, med patient som är undersökt och inskriven av läkare i Lund.

Ambulansteam kan med fördel kontakta Regionalt Läkarstöd (RLS) på telefon för stöd i triagebeslut som innebär längre transporter för mer specialiserad vård.

Anmärkning 1

Direktiv om ambulanstriage beskriver övergripande fördelning och triage mellan akutsjukhus och närsjukhus för alla typer av patienter och diagnoser.

Anmärkning 2

För den hospitala handläggningen av urologiska patienter inom SUS finns utförligare PM internt på sjukhusen.

Skapad 2011-07-21 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-17

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.