Uppdrag utan specifikt vårdbehov

Direktiv 65 - Uppdrag utan specifikt vårdbehov inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Region Skåne har i Skånetrafiken en organisation som skall utföra transporter av liggande personer, där det inte föreligger något vårdbehov. Då det vid enstaka tillfällen kan föreligga problem för denna organisation att utföra dessa uppdrag, skall ambulanssjukvården medverka enligt nedanstående rutin.

Genomförande

  • Vid tillfällen då det råder osäkerhet kring patientens vårdbehov skall alltid ambulanssjukvården utföra uppdraget.
  • Då Skånetrafiken inte, helt eller delvis, kan utföra uppdrag, trots att det inte föreligger något känt vårdbehov kan Skånetrafikens beställningscentral kontakta Region Skånes Larmcentral/SOS Alarm AB för att gemensamt komma överens om hur uppdraget kan utföras på bästa sätt. Exempel på denna typ av uppdrag kan vara då begränsningar finns i utrustningens tekniska utformning, t.ex. vikt för trappklättrare eller bår. Skånetrafiken ansvarar för uppdragets utförande, men ambulanssjukvården kan vid behov bistå med t.ex. bärhjälp. Vid speciella tillfällen kan ambulanssjukvården begära assistans från Räddningstjänsten.

Anledningen till att Region Skånes larmcentral/SOS Alarm kontaktas i ärendet skall alltid anges och ärendet dokumenteras på ett spårbart sätt via SOS Alarm AB. Uppdrag som tillhör kommunal verksamhet, t ex hjälpa patient som ramlat men inte är skadad i hemmiljö, skall hanteras av kommunal utförare och inte av ambulanssjukvården.

Uppdraget skall utföras när beredskapen så medger enligt bedömning av SOS-operatören.
Uppdraget skall i första hand utföras av transportambulans, men även akutambulans kan nyttjas med beaktande av akutberedskapen.

Skapad 2009-11-05 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-17 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter