Tvåbilslarm

Direktiv 20 - Tvåbilslarm inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

När larmcentral bedömer att enskild patient har behov av utökade ambulansresurser finns möjlighet att redan vid utalarmering tillse att patienten får optimala resurser.

Följande kliniska situationer kan ge möjlighet till tvåbilslarm:

  • Vid hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp
  • Vid misstanke om traumapatient
  • Vid medvetandepåverkad patient med misstanke om livshotande påverkan av andning och cirkulation
  • Vid allvarlig smitta, se vårdprogram smitta på väg
  • Vid pågående förlossning

I övriga fall rekommenderas att ambulansteam gör en bedömning på plats innan nästa enhet larmas.

Tvåbilslarm får brytas om det krävs för att nytillkommet prio 1 ärende ska kunna genomföras

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-17 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter