Tvåbilslarm

Direktiv 20 - Tvåbilslarm inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

När larmcentral bedömer att enskild patient har behov av utökade ambulansresurser finns möjlighet att redan vid utalarmering tillse att patienten får optimala resurser.

Följande kliniska situationer kan ge möjlighet till tvåbilslarm:

  • Vid hjärtstopp eller misstanke om hjärtstopp
  • Vid misstanke om traumapatient
  • Vid medvetandepåverkad patient med misstanke om livshotande påverkan av andning och cirkulation
  • Vid allvarlig smitta, se vårdprogram smitta på väg
  • Vid pågående förlossning

I övriga fall rekommenderas att ambulansteam gör en bedömning på plats innan nästa enhet larmas.

Tvåbilslarm får brytas om det krävs för att nytillkommet prio 1 ärende ska kunna genomföras

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-17 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.