Transportdestination inom ambulanssjukvården i Skåne

Direktiv 80 - Transportdestination inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Fritt vårdsökande gäller inte patient som åker med ambulans till vårdinrättning. Ambulansteam skall normalt avlämna akut sjuk patient till närmaste sjukhus eller vårdinrättning, som kan ge patienten den vård eller påbörja den vård som sjukdomsbilden kräver.

Genomförande

  • Livshotande sjuk eller skadad patient som kräver akut hjälp med stabilisering av svikt i vitala funktioner kan alltid föras till närmaste akutmottagning.
  • I triagesituationer rekommenderas samråd med läkaren inom RLS (Regionala Läkarstödet).
  • Patient med akut koronart syndrom handläggs enligt vårdprogrammet PHAVIS.
  • Patient med akut stroke handläggs enligt vårdprogrammet Rädda Hjärnan.

Övrigt

Patient som har en symtombild som överensstämmer med en känd sjukdom och som har en etablerad kontakt med vårdinrättning utanför det egna närområdet kan transporteras till denna sjukvårdsinrättning om larmoperatör godkänner transporten med hänsyn till aktuell ambulansberedskap inom distriktet och att akutmottagningen vid den aktuella vårdinrättningen aviseras mottagandet.

För längre transporter utanför Region Skåne krävs en avsändande ansvarig läkare som undersökt patient (sekundärtransport).

Skapad 2011-07-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-10 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.