Talgruppshantering

Direktiv 104 - Talgruppshantering inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vid ärende där flera organisationer deltar tilldelar SOS Alarm AB en RAPS talgrupp för samverkan mellan organisationerna. Denna ställs normalt in i ambulansenhetens fordonsterminal. Vid samverkansärende med annan organisation tilldelar SOS Alarm AB även en sjukvårdsinsatstalgrupp (SjvIns) till ambulansenheterna.

Denna talgrupp ställs normalt in i handterminalen och är till för samverkan mellan sjukvårdsenheter och organisationsspecifik information mellan SOS Alarm AB och ambulansenheterna.

Ett arbetssätt är att initialt ställa in den ena handterminalen på tilldelad SjvIns och den andra på tilldelad RAPS talgrupp. Detta säkerställer att man erhåller samtlig information i ärendet.

Genomförande

Vid framkörning används RAPS för samverkan och totalinformation till samtliga larmade enheter. Organisationsspecifik information ges i Sjukvård insatstalgrupp.

Vindruterapport

Då sjukvården är första organisation på plats görs rapporten enligt METHANE på tilldelad RAPS talgrupp via talbegäran i grupp. Detta för att samtliga resurser i alla organisationer skall höra den.

Då sjukvården är andra organisation på plats men första sjukvårdsresurs skall rapporten ges enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm AB.

METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB.

Framkommer "Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin.

Verifieringsrapport

Rapporten skall ges med målet inom 10 minuter enligt METHANE i tilldelad Sjukvård Insatstalgrupp via talbegäran i grupp till SOS Alarm.

METHANE rapporten skall dokumenteras av SOS Alarm AB.

Framkommer "Misstänkt allvarlig händelse i METHANE rapport skall TiB kontaktas enligt rutin.

Skapad 2014-09-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat 2020-07-17

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.