SUS - ambulanslarm inom sjukhusområdet

Direktiv 110 - SUS - Ambulanslarm inom sjukhusområdet inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att tydliggöra för medarbetare på SUS, SOS Alarm och VO Ambulans de platser på sjukhusområdet i Malmö och Lund där akut livshotande tillstånd ska ge upphov till 112-larm och utryckning av ambulans.

SUS Malmö och SUS Lunds områden är geografiskt stora och medverkan av 112/ambulans-sjukvården behövs återkommande.
Klargörande rutiner är av värde för ett bra samarbete mellan interna larmorganisationer och ambulanssjukvården.

Målgrupper

Ambulanspersonal, Sjukvårdspersonal på SUS, Region Skånes larmcentral, SOS Alarm

Genomförande

50 000-teamet ska primärt larmas vid livshotande tillstånd på sjukhusområdet.

Vid 50 000-larm tillkallas SUS anestesi- och intensivvårdspersonal och vid behov ytterligare läkarspecialister (till exempel kardiologjour). 50 000-teamet har med sig nödvändig utrustning för det initiala omhändertagande vid livshotande tillstånd. Om patienten ska förflyttas till annan vårdnivå sker detta med avdelningens säng/brits. I lokaler där transportmedel ej finns tillgängligt kan 50 000-teamet ta hjälp av intern transporthjälp eller ambulans.

50 000-team kan larma 112

Bedömer 50 000-teamet att det finns behov av ambulans som transporthjälp, ska 50 000-teamet tillkalla ambulans via 112 det vill säga kan larma från alla platser på SUS.

Både 50 000 och 112 ska larmas vid livshotande tillstånd om

 • Byggnaden saknar kulvert
 • Byggnaden saknar hiss 
  50 000-teamet startar initiala omhändertagande vid livshotande tillstånd i väntan på att ambulans anländer och hjälper till med transport till annan vårdnivå.

Endast 112 ska primärt larmas vid livshotande tillstånd enligt nedan:

SUS Malmö

 • Clinical Research Center (CRC)
 • Malmö högskola
 • Cronqvists gata
 • Utomhus
 • Byggarbetsplatser

SUS Lund

 • Biomedicinskt center (BMC)
 • Byggnader med eller utan kulvertanslutning bortom byggnad 16 (bortom Lasarettsgatan 37 och 39)
 • Ronald McDonald huset (Kioskgatan 3)
 • Utomhus
 • Byggarbetsplatser

Det viktigaste för den drabbade individen är att den enhet som blir kallad till ett larm omedelbart beger sig till platsen utan att ifrågasätta vem som ska utföra uppdraget. Tillgänglig kunskap visar entydigt att den mest avgörande faktorn för ett bra medicinskt resultat i akuta situationer är tidsfaktorn mellan larm och start av medicinskt adekvata insatser.

Skapad 2008-12-06 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2021-06-24

 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.