SUS - ambulanslarm inom sjukhusområdet

Direktiv 110 - SUS - Ambulanslarm inom sjukhusområdet inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

SUS Malmö och SUS Lunds områden är geografiskt stora och medverkan av 112/ambulans-sjukvården behövs återkommande. Klargörande rutiner är av värde för ett bra samarbete mellan interna larmorganisationer och ambulanssjukvården.

Omfattning

Ambulanssjukvården i Region Skåne, SUS

Målgrupper

Sjukvårdspersonal i ambulans, Region Skånes larmcentral, SOS Alarm

Genomförande

50 000-larmfunktionen ansvarar primärt för utryckningar som berör samtliga individer inne i sjukhusets lokaler. Utlarmad personal har material och möjlighet att bedöma och transportera patienter i hus med hiss.

Undantag där 112 alltid ska larmas är uppdrag vid/på:

SUS Malmö

SUS Lund

 • Clinical Research Center (CRC)
  Jan Waldenströms gata 35
 • Malmö högskola
  Jan Waldenströms gata 25
 • Cronqvists gata
 • Kvälls- och helgmottagningen - Södervärn, Ruth Lindskogs gata
 • Utomhus
 • Byggnader som saknar hiss
 • Byggarbetsplatser
 • Biomedicinskt center (BMC)
  Sölvegatan 19
 • Byggnad 16 (Pastellen Lasarettsgatan 37 och 39)
 • Byggnader norr om Baravägen
 • Utomhus
 • Byggnader som saknar hiss
 • Byggarbetsplatser
 • Byggnader som saknar kulvertanslutning


Det viktigaste för den drabbade individen är att den enhet som blir kallad till ett larm omedelbart beger sig till platsen utan att ifrågasätta vem som ska utföra uppdraget. Tillgänglig kunskap visar entydigt att den mest avgörande faktorn för ett bra medicinskt resultat i akuta situationer är tidsfaktorn mellan larm och start av medicinskt adekvata insatser.

Skapad 2008-12-06 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter