Sjukvårdsärende med flera skadade

Direktiv 129 - Sjukvårdsärende med flera skadade inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Syfte med denna rutin är att skapa en tydlighet angående hur många ambulanser som primärt skickas ut till en händelse med flera skadade.

Bakgrund

Ambulanssjukvården och övriga prehospital sjukvård i Region Skåne arbetar enligt PS konceptet.

Genomförande

Samtal inkommer till SOS Alarm via 112. Vid detta samtal identifieras hur många personer som är involverade i olyckan. Samtidigt uppskattas det hur många personer som är skadade och har behov av ambulanssjukvård.

SOS Alarm skickar ut ambulanser efter hur många personer som misstänks ha ett ambulansbehov. Första anländande av dessa ambulanser blir sjukvårdsenhet med sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Ledningsenheten rapporterar till SOS Alarm enligt sk. vindruterapport, i enlighet med  METHANE.

Om det bedöms som lämpligt utifrån rådande situation ska den patient som är planerad att transporteras sist medfölja ledningsenheten.

Skapad 2019-06-17 Medicinsk service
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter