SITS Skåne-Sjukvårdsinsats till sjöss inom ambulanssjukvården i Skåne

Direktiv 119 - SITS Skåne-Sjukvårdsinsats till sjöss

Syfte

I Region Skåne finns en stor del hav (territorialhav), insjöar och vattendrag som ingår i Regionens ansvar för sjukvårdsinsatser.
Behöriga och specialutbildade resurser för detta ändamål är organiserad inom ambulanssjukvården i Höganäs, Malmö/Trelleborg och Simrishamn.

Dessa orters ambulansstationer har till uppgift att upprätthålla Region Skånes SITS-beredskap genom att minst ett SITS-utbildat team finns tillgängligt inom de olika ambulansdistrikten. Undantag är distrikt-1 som skall ha två SITS-team tillgängliga.

Genomförande

  • SITS-team larmas alltid från SOS Alarm AB. Uppdraget kan komma till SOS Alarm AB från JRCC (Joint Rescue Coordinating Centre).
  • Alla SITS-uppdrag är prio-1 ärenden p.g.a. ogynnsam miljö.
  • SITS Skåne bygger på samverkan med SSRS (Sjöräddningssällskapet) för uttransport av SITS-team.
  • Andra organisationer kan vara larmade på samma uppdrag, såsom Räddningstjänst, Kustbevakningen, Lots och militär. Således krävs ibland samverkan med andra organisationer som är larmade till      aktuellt uppdrag.
  • Arbetsledning i aktuellt distrikt och RS TiB skall kontaktas av SOS Alarm AB vid givet SITS-uppdrag.

Skapad 2017-02-08 av RSPE (Region Skånes Prehospitala Enhet).
Senast reviderat 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter