SITS Skåne-Sjukvårdsinsats till sjöss inom ambulanssjukvården i Skåne

Direktiv 119 - SITS Skåne-Sjukvårdsinsats till sjöss

Syfte

I Region Skåne finns en stor del hav (territorialhav), insjöar och vattendrag som ingår i Regionens ansvar för sjukvårdsinsatser.
Behöriga och specialutbildade resurser för detta ändamål är organiserad inom ambulanssjukvården i Höganäs, Malmö/Trelleborg och Simrishamn.

Dessa orters ambulansstationer har till uppgift att upprätthålla Region Skånes SITS-beredskap genom att minst ett SITS-utbildat team finns tillgängligt inom de olika ambulansdistrikten. Undantag är distrikt-1 som skall ha två SITS-team tillgängliga.

Genomförande

  • SITS-team larmas alltid från SOS Alarm AB. Uppdraget kan komma till SOS Alarm AB från JRCC (Joint Rescue Coordinating Centre).
  • Alla SITS-uppdrag är prio-1 ärenden p.g.a. ogynnsam miljö.
  • SITS Skåne bygger på samverkan med SSRS (Sjöräddningssällskapet) för uttransport av SITS-team.
  • Andra organisationer kan vara larmade på samma uppdrag, såsom Räddningstjänst, Kustbevakningen, Lots och militär. Således krävs ibland samverkan med andra organisationer som är larmade till      aktuellt uppdrag.
  • Arbetsledning i aktuellt distrikt och RS TiB skall kontaktas av SOS Alarm AB vid givet SITS-uppdrag.

Skapad 2017-02-08 av RSPE (Region Skånes Prehospitala Enhet).
Senast reviderat 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.