Samverkan vid hot om suicid

Direktiv 107 - Samverkan vid hot om suicid inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vid aktiverad suicidsamverkan skall samtliga blåljusmyndigheter larmas. Varje aktör agerar utifrån sin lagstiftning och sin roll. Parallella insatser från sjukvård, polis och räddningstjänst för ett tidigt ingripande är viktigt - alla kan göra något. Målet är att minska antalet skadade och omkomna genom suicid.

Larmplaner finns för Spår, Hög höjd och Ställverk men även person vid vatten. Säkerhet för insatspersonalen vid och på spårområde handlar om att alltid få bekräftat att all trafik står stilla samt att aldrig gå upp i spår utan att trafikstopp är bekräftat.

Genomförande

Larm om ex obehörig person på spårområde inkommer till SOS Alarm AB. Ambulansdirigent ringer upp Trafikverkets Trafikcentral och kopplar ihop via mobiltelefon trafikledaren med ambulanssjukvårdens Ledningsenhet så att Sjukvårdsledare får direktkontakt.

Sjukvårdsledaren anger sitt namn och sitt telefonnummer – varje organisations ledare måste alltid lämna kontaktuppgifter – dessa uppgifter skall antecknas – en anteckning per begäran hos Trafikverket. Trafikstopp skall alltid anges mellan två gränspunkter ex Hjärup och Arlöv.

Bekräftelse om trafikstopp fås av trafikledaren på Trafikverkets Trafikcentral med klockslag - detta skall dokumenteras av sjukvårdsledaren. Av stor vikt är att sjukvårdsledare via tilldelad sjukvårdsinsats informerar om vad som gäller till ambulansenheter och att kvittens begärs så att inga oklarheter uppstår.

Är ambulans första organisation på plats ges denna information även på tilldelad RAPS talgrupp.

Om det under insats framkommer att korrigering av området för insatsen bör/kan göras - bedömning i samverkan – är det sjukvårdsledaren för sjukvårdens räkning som via telefon kontaktar trafikledaren på Trafikverkets Trafikcentral - Ny bekräftelse mellan nya gränspunkter och klockslag som dokumenteras.

Sjukvårdsledare informerar via talgrupp sjukvårdsinsats till ambulansenheter och kvittens begärs så att inga oklarheter uppstår.

Vid avslutad insats tar sjukvårdsledare - efter kontroll att all sjukvårdspersonal har lämnat spårområdet – efter kvittens på sjukvårdsinsats talgrupp från de ambulansenheter som varit knutna till ärendet - åter kontakt med trafikledaren på Trafikverkets Trafikcentral för att bekräfta avslutad insats för sjukvården räkning. Därefter dokumenterar avslutad insats med klockslag.

Vid alla typer av suicidlarm skall alltid ambulans larmas.

Skapad 2015-11-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter