Rädda hjärnan patienter direkt till CT-röntgen vid SUS Lund

Direktiv 124 Rädda hjärnan patienter direkt till CT-röntgen vid SUS Lund inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Patient med misstänkt stroke skall handläggas enligt vårdprogrammet Rädda hjärnan och transporteras till akutsjukhus/närsjukhus efter kontakt med närmaste akutmottagning.

Neurologiska kliniken SUS-Lund kommer att ta emot Rädda hjärnan-patienter (för trombolys) direkt vid CT-röntgen. Mottagandet kommer successivt att införas, inledningsvis vardagar mellan kl. 08.00- 21.00.

Genomförande

Vid direkt transport av Rädda hjärnan-patient till CT-röntgen gäller:

Ring trombolysansvarig läkare (046-17 10 91) som vanligt. Om beslutet är att patienten skall till CT-röntgen direkt, bekräfta mötesplats med trombolysansvarig läkare. Mötesplats är CT-lab. Plan 3 fram till 16:00, men akutröntgen CT-lab. Plan 5 16:00-21:00.

Övrig tid, eller när trombolysansvarig läkare meddelar detta skall patienten till akutmottagningen. Förvarna alltid akutmottagningen på vanligt sätt, och meddela mötesplats.

Sätt om möjligt ytterligare en PVK (grön nål) i andra armen.

Avtala med trombolysansvarig läkare vid CT-röntgen om hjälp behövs för övervakning av patientens vitala funktioner vid CT-röntgen och transport till avdelning 25. Detta kan vara aktuellt i de fall trombolys-sjuksköterskor ej finns med (framför allt efter kl. 15) och när trombolysansvarig läkare i dessa fall bedömer att patientens tillstånd kräver detta.

När trombolys-sjuksköterskor ej finns med hjälper ambulansteamet att dra blod för direkt analys från infart alldeles innan CT, och direkt efter CT.

Rapport till trombolysteamet samt ambulansjournal hanteras på vanligt sätt. 

Skapad 2018-01-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad:2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.