Prehospital kontakt med traumabakjour SUS

Direktiv 131 prehospital kontakt med traumabakjour SUS inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Beroende på skadepanorama och geografi kan vissa patienter vara betjänta av att åka direkt till traumacentret på SUS Lund istället för till närmsta akutsjukhus. För att identifiera dessa patienter införs möjlighet att kontakta traumabakjouren i Lund direkt från ambulansen för diskussion och triagering. I första hand blir det aktuellt för patienter med skallskada.

Målgrupper

Region Skånes ambulanssjukvård, Regionalt läkarstöd, traumabakjourerna i Lund

Genomförande

När kan man kontakta traumabakjour

  • Misstanke om allvarlig traumatisk skallskada, oavsett om andra skador föreligger eller ej.
  • Hjälp vid bedömning/hantering generellt av svårt skadade traumapatienter
  • Triagering till olika sjukhus vid händelser med flera skadade efter erhållen fördelningsnyckel av TIB.

Traumabakjouren

Nås på telefonnummer: 046-176207.

Genomförande av själva konsultationen

Kontrollera vitalparametrar innan samtalet, ha RETTS klart. Var beredd att kunna beskriva kinematiken och samtliga skador ni kan se eller har misstanke om. Rapport enligt SBAR. Ha en uppfattning om estimerad körtid till närmsta akutsjukhus, vilket det är samt till SUS Lund.

Traumabakjourens beslut ska dokumenteras i ambulansjournalen, att ni har haft kontakt verifieras i kryssrutan för detta i ISPASS. Det medicinska ansvaret under den förlängda transporten ligger på traumabakjouren, vid uppkomst av medicinska problem, behov av ytterligare ordinationer etc, ring traumabakjouren igen.

Om beslut fattas att köra direkt till Lund, larma in via RAKEL precis som om ni hade kört till närmsta akutsjukhus.

Utvärdering

Direktivet implementeras med avsikt att utvärdera om 6 månader. Upplevda problem eller möjlighet till förbättringar tas gärna emot. Vänd er till er lokala ambulansöverläkare eller christian.areskoug@skane.se

Skapad 2019-09-24 av Medicinsk service
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.