PCI på SUS Lund

Direktiv 26 - PCI på SUS Lund inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

För patienter med ST-höjningshjärtinfarkt är det primära behandlingsalternativet om möjligt PCI. Detta är en stor grupp av patienter och om resurserna i Lund skall räcka till alla patienter måste patienterna återtransporteras så snabbt som möjligt till sitt hemsjukhus.  Följande rutin gäller då patienter med akut ST-höjningsinfarkt kommer direkt till angiolab på universitetssjukhuset i Lund.

Genomförande

  • Grundprincipen är att ambulansteamet kvarstannar på angiolab tills patienten är klar och transporterar patienten till hemsjukhus. 
  • Teamet skall vara disponibelt för nytt uppdrag om beredskapsläget så kräver.
  • Om komplikation tillstöter eller proceduren bedömes ta mer än 1,5 h skall ambulansteamet kontakta, om det är kvar, SOS Alarm AB för eventuellt ny planering.

Skapad 2006-06-13 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter