PCI på SUS Lund

Direktiv 26 - PCI på SUS Lund inom ambulanssjukvård i Skåne.

Syfte

För patienter med ST-höjningshjärtinfarkt är det primära behandlingsalternativet om möjligt PCI. Detta är en stor grupp av patienter och om resurserna i Lund skall räcka till alla patienter måste patienterna återtransporteras så snabbt som möjligt till sitt hemsjukhus.  Följande rutin gäller då patienter med akut ST-höjningsinfarkt kommer direkt till angiolab på universitetssjukhuset i Lund.

Genomförande

  • Grundprincipen är att ambulansteamet kvarstannar på angiolab tills patienten är klar och transporterar patienten till hemsjukhus. 
  • Teamet skall vara disponibelt för nytt uppdrag om beredskapsläget så kräver.
  • Om komplikation tillstöter eller proceduren bedömes ta mer än 1,5 h skall ambulansteamet kontakta, om det är kvar, SOS Alarm AB för eventuellt ny planering.

Skapad 2006-06-13 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.