Prehospital extern pacing

Direktiv 37 - Prehospital extern pacing

Syfte

Åtgärd i väntan på permanent lösning av patientens hjärtproblem.

Bakomliggande orsak kan vara bradykardi eller AV-block III som ger otillfredsställande global cirkulation. Används tillfälligt som nödlösning (smärtsamt och ångestframkallande) till dess antingen temporär eller permanent pacemaker är på plats.

Omfattning

Ambulanssjukvården i Region Skåne

Målgrupper

Sjukvårdspersonal i ambulans

Genomförande

Fysiologisk Princip

Principen är att ”köra över pacing-tröskeln” till den patologiskt långsamma grundrytmen och återställa hemodynamiken, det vill säga lägsta nivå av strömstyrka som kan stimulera myokardiet till ett slag och därmed uppnå ”capture”.

Ansvar

MA för dialogen med HIA/RLS och är som brukligt medicinskt ansvarig och vårdar dessa patienter under färd. Ambulanssjukvårdare skall ha god förståelse för proceduren och vara beredda att aktivt assistera, läkemedel exkluderat. Hög beredskap för försämring och behov av HLR.

Ordinerande läkare ansvarar för att lämplig kompetens finns på mottagande enhet vid ankomst för övertag av patientansvar.

Inskränkningar

Har man inte fått godkänt behandlingen av läkare skall den inte inledas.

Har man inte utbildning på pacing skall denna behandling inte användas. Patienten behandlas då enligt gängse rutin.

Ordination

Läkare på HIA efter analys av insänt EKG. RLS vid behov.

Indikation

Följande tre (3) kriterier skall vara uppfyllda:

 • Uttalad, symptomgivande bradykardi med cirkulatorisk påverkan
 • RLS ≥2
 • Ingen effekt av Atropin (0,5mg iv)

Kontraindikation

 • Vaken patient med bradykardi.
 • Opåverkad patient

Biverkan

NACKDEL smärta, obehag, risk för brännskador vid längre användning (elektroderna får sitta max 8 timmar!)

Sedering

Förbered med analgetika/sedering med Ketamin med tillägg av låg dos Midazolam, se avsnitt sedering i behandlingsriktlinjer

Tillvägagångssätt

Följ manual för aktuell pacing-funktion i defibrillator.

I korthet:

 • Applicera både elektroder och defibrillerings/pacing-plattor
 • Innan pacing startas bekräfta att det detekteras QRS (via elektroderna)
 • Pacing-frekvens minst 10-20 slag högre än patientens egenrytm
  Normalt frekvens 60-70 slag/min
 • Strömstyrkan höjs tills man uppnår effektiv pacing (capture)
  Vanligen 40-80 mA, stimulering bör ske med ca. 10% över tröskelvärdet.
  Kontrollera att patientens perifera pulsar motsvarar inställd frekvens

Inlarmning till mottagande enhet

Raklas in som rött larm

Journalföring

Följande skall framgå:

 • Namn/RS-ID på ordinerande läkare.
 • Anledning till pacing.
 • Tid för initiering.
 • Utfall av åtgärden.
 • Effekt av smärtstillning/sedering.

Skapad 2018-05-16 av Överläkarforum

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.