Ortopediska patienter vid Skånes universitetssjukhus

Direktiv 95 - Ortopediska patienter vid Skånes universitetssjukhus inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Med anledning av uppdelningen av den ortopediska verksamheten inom Skånes universitetssjukhus (SUS) görs följande förtydligande för den prehospitala akutsjukvården.

Bakgrund

2012-10-01 genomförs en uppdelning av flera ortopediska patientgrupper inom SUS. Bland annat koncentreras all ryggkirurgi till Malmö och all barnortopedi till Lund.

Genomförande

För ambulanssjukvården har detta vid primärtransport endast konsekvenser för en patientkategori - barn med isolerad extremitetsskada efter lågenergitrauma.

Barn (<17 år) som utsatts för mindre trauma och ådragit sig isolerad allvarlig extremitetsfraktur (uppenbar felställning, öppen fraktur, påverkat distalstatus, svåra smärtor) inom SUS Lunds och SUS Malmös upptagningsområde bör triageras direkt till stora akutmottagningen i Lund (inte till akutmottagningen i Malmö och inte till barnakuten i Lund).

Om barnet utsatts för allvarligt trauma, har multipla skador, är allmänpåverkat eller om ambulansteamet av andra skäl uppfattar att barnet behöver komma snabbt till sjukhus skall triagering ske till närmsta akutsjukhus. Undantag är om skäl finns för specialtriagering, t ex vid allvarligt skalltrauma.

Uppdelningen av ryggkirurgin och andra ortopediska patientgrupper inom SUS har inga konsekvenser för ambulanssjukvårdens primärtransporter men kan komma att öka antalet sekundärtransporter mellan sjukhusen.

Ambulansteam kan med fördel kontakta Regionalt Läkarstöd (RLS) på telefon för stöd i triagebeslut som innebär längre transporter för mer specialiserad vård.

Anmärkning

För den hospitala handläggningen av ortopediska patienter inom SUS finns utförligare PM internt på sjukhusen.

Skapad 2012-10-02 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.