Omdirigering till annat sjukhus - restriktioner

Direktiv 62 - Omdirigering till annat sjukhus - restriktioner inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Det finns skäl att understryka att omdirigering av akut ambulanstransport (prio1) som är på väg till närmaste akutsjukhus innebär mycket stora risker för patienterna och handläggningen för detta bör förtydligas.

Genomförande

Omdirigering av akut ambulanstransport som är på väg till närmaste akutsjukhus får endast ske vid krissituationer. Detta beslut kan endast tas av Regional Läkare i Beredskap (RLB) i samråd med sjukhusens högsta operativa ledning.

Anmärkningar

Val av annat akutsjukhus för behandling som inte finns på närmaste akutsjukhus, t ex akut PCI, brännskadebehandling, neurokirurgi, berörs ej av detta direktiv utan följer gängse vårdprogram eller riktlinjer. Vid tveksamhet skall ambulansteam ta kontakt med Regionalt Läkarstöd på telefon (RLS).

Sjukvårdsledare/medicinskt ansvarig på skadeplats äger rätt att fördela patienter till olika akutsjukhus och berörs ej av detta direktiv. Fördelningen görs på grundval av fördelningsnycklar från Tjänsteman I Beredskap (TIB)/RLB, baserat på aktuell belastning för sjukhusen.

  • RLB - jour dygnet runt som nås via TIB
  • RLS - jour dygnet runt som nås på telefon 0771-17 65 10
  • TIB - jour dygnet runt som nås via SOS Alarm 040-6769392 

Skapad 2009-10-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.