Nödåtgärder

Direktiv 12 - Nödåtgärder inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

En nödåtgärd definieras som en åtgärd som ligger utanför delegeringar eller befogenheter och som utförs i en situation där man bedömer att patienten är i livsfara om endast ordinarie åtgärder enligt behandlingsanvisningar vidtages. Gäller även om indikationen för åtgärden ligger utanför gällande delegeringsnivå. Nödåtgärder kan aldrig vara en planerad åtgärd.

Genomförande

Efter utförd nödåtgärd ska detta dokumenteras i ambulansjournal och avvikelserapport omedelbart skrivas i AvIC av den som utfört åtgärden. Ange "nödåtgärd" i rubriken. Ärendehanterare skall snarast utse ansvarig ambulansöverläkare som orsaksutredare.

Skapad 2003-05-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.