Nödåtgärder

Direktiv 12 - Nödåtgärder inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

En nödåtgärd definieras som en åtgärd som ligger utanför delegeringar eller befogenheter och som utförs i en situation där man bedömer att patienten är i livsfara om endast ordinarie åtgärder enligt behandlingsanvisningar vidtages. Gäller även om indikationen för åtgärden ligger utanför gällande delegeringsnivå. Nödåtgärder kan aldrig vara en planerad åtgärd.

Genomförande

Efter utförd nödåtgärd ska detta dokumenteras i ambulansjournal och avvikelserapport omedelbart skrivas i AvIC av den som utfört åtgärden. Ange "nödåtgärd" i rubriken. Ärendehanterare skall snarast utse ansvarig ambulansöverläkare som orsaksutredare.

Skapad 2003-05-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter