Neonatala transporter utgående från sjukhus i RS

Direktiv 130 Neonatala transporter utgående från sjukhus i RS inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Att klargöras rutiner för transporter av neonatalpatienter.

Genomförande

Barn som är i behov av neonatal intensivvård transporteras till Lund av neonatala transportteamet som utgår från Lund. Detta koordineras av neonataljouren i Lund. 

När neonatala transportteamet i Lund inte har möjlighet att transportera barnet eller neonatalambulansen (3 60-9270) är upptagen kommer neonataljouren tillsammans med avsändande sjukhus överens om säkraste transportalternativet. Oftast blir lösningen att personal från avsändande sjukhus transporterar barnet. Medicinska och etiska förutsättningar bedöms av avsändande läkare.

Barnet transporteras i dessa fall i avsändande sjukhus transportkuvös. Avsändande sjukhus beställer ambulans via Region Skånes Larmcentral (040 67 69 300). Nogsamhet skall iakttas vid dirigering av ambulansresurs för att säkerställa att rekvirerad enhet har förutsättningar för att transportera aktuell kuvös.

Barnets förälder/föräldrar kan i normalfallet inte medfölja i ambulansen.

Avsändande läkare kan fatta beslut om att transportera ett stabilt barn i Kangofix. Detta skulle kunna vara aktuellt vid transport från Lund eller till/från undersökning på annan ort. Detta transportsätt öppnar för att samtliga ambulanser kan transportera barnet och är inte lika tidsödande som kuvöstransporter. Det är alltid barnets tillstånd och behov som skall styra val av transport.

TIB/RLB kan alltid konsulteras i frågor som rör ambulanstransporter.

Återtransport av tomma kuvöser

Transport från sjukhus inom Skåne

Den aktuella ambulansen skall oftast tillbaks till avsändande sjukhus. Under förutsättning att kuvösen är klar för avfärd inom 20 minuter är det i de allra flesta fall möjligt att ta med den tomma kuvösen till ursprungssjukhuset. Skulle även medföljande neonatalpersonalen vara klara att åka med är detta en möjlighet.

Om längre tid behövs kan ambulansverksamheten inte garantera återtransporten av kuvösen. Berörd neonatalavdelning/barnklinik ombesörjer beställning av alternativ transport, inklusive återtransport av personal.

Transport från flygplats

Återtransporten sker med taxi. Berörd neonatalavdelning/barnklinik ombesörjer beställningen.

Skapat 2019-07-11 Medicinsk service
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter