Neonatala intensivvårdstransporter - ansvarsfördelning

Direktiv 31 - Neonatala intensivvårdstransporter - ansvarsfördelning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Klargörande av ansvarsförhållanden under dessa transporter.

Genomförande

Neonatalteamet är medicinskt ledningsansvarigt för behandlingen av patienten.

Ambulansteamet ansvarar för att ambulansens utrustning är funktionsduglig och att ambulansen framförs på ett trafiksäkert sätt.
Neonatalavdelningens personal ansvarar för handhavande av transportutrustningen (kuvös, respirator mm.) Ambulansteamet ansvarar för att transportutrustningen förankras korrekt i ambulansen.

Ambulans- och neonatalteamet har ett gemensamt ansvar för att transportutrustning ansluts korrekt till ambulansens gas- och elektricitetsuttag. Ambulans- och neonatalteamet har ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt kontrollera kvarvarande mängd gas i de gasflaskor som används och hur växling sker mellan inkopplade gasflaskor. Eventuellt byte av gasflaskor utförs av ambulansteamet.

Neonatalteamet ansvarar för att ansluten utrustning ej beräknas förbruka mer gas än vad som finns tillgänglig. Gasen skall av säkerhetsskäl räcka till dubbla beräknade transporttiden. Om det beräknas behövas mer gas måste samråd ske med ambulanspersonal innan transporten inleds. Neonatalteamet ansvarar för att ansluten elektrisk utrustning ej förbrukar mer än ambulansens kapacitet.

Då ambulansteamets vårdare inte medföljer i ambulansens vårdutrymme har neonatalteamet fullt ansvar för utrustningen i vårdutrymmet.

Skapad: 2006-08-03 av RSPE
Reviderad senast: 2021-04-28

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.