Mekaniska hjärtkompressioner (LUCAS)

Direktiv 2 - Mekaniska hjärtkompressioner (LUCAS) inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

LUCAS är en mekanisk hjärtkompressions utrustning som används i Region Skåne.

Genomförande

Ambulansteamet skall vid användning av LUCAS

  • Vid användning av LUCAS han med fördel sugkoppens läge markeras med vattenfast tusch runt den optimalt valda placeringen på bröstkorgen. Markeringen kan med fördel göras runt hela sugkoppens omkrets.
  • Använda vårdplatsen vid patientens huvudända i ambulansen enbart om vården av patienten ej kan lösas från annan plats.
  • När patienten är intuberad skall kontrollerad ventilation ske från vårdarstol vid sidan.
  • Observera risken med höga syrgaskoncentrationer vid användning av Boussignac tub och iakttaga försiktighet i samband med eld och eldsvåda i ambulansens närhet.

LUCAS skall ej användas

  • Om avståndet mellan tryckplattan och patientens bröstben är större än 15mm.
  • Om LUCAS stödben ej kan låsas fast i ryggplattan utan att thorax trycks ihop.
  • Vid tecken på skador på bröstkorg, övre buk eller ryggrad
  • Vid thoraxdeformitet, se anmärkning

Anmärkning

Kölbröst (Pectus carinatum) är en vanligtvis genetiskt medfödd missbildning av främre delen av bröstkorgen. Bröstbenet bildar en upphöjning över sternum i form av en ås. Trattbröst (Pectus excavatum) är en missbildning i skelettet, där bröstbenet är intryckt i en konkav skepnad. Kyfos En onormal ökning av bröstryggens normala framåtkrökning. Skolios Lateral (i sidled) krökning av ryggraden.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-08-26

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.