Mässling – handläggning av patient

Direktiv 125 - Mässling – handläggning av patient inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Mässling tillhör en av virussjukdomarna som idag finns i form av ströfall, oftast med utländsk anknytning. Idag är immuniteten ojämn i befolkningen vilket medför att vissa grupper är mer oskyddade mot smittan än tidigare. Mässling är anmälningspliktig men ej betecknad som allmänfarlig sjukdom.

Normalt enligt vaccinationsprogram ges första MPR-vaccinationen vid 18 månader. En ytterligare vaccination ges vanligtvis i årskurs 1-2. I Sverige infördes den allmänna vaccinationen mot mässling 1971 men täckningen var låg under 70-talet.

1982 infördes MPR vaccineringen och immuniteten ökade kraftigt i samhället. Vid misstänkt smitta kan immunisering göras, dock inom 72 timmar från smittillfället för att ha effekt”.

Genomförande

1. När mässling misstänks följes Vårdprogram Hygien och Smitta.

2. Är patienten påverkad behandlas feber och svikt i vitalfunktioner enligt behandlingsriktlinjerna.

3. Behöver patienten sjukhusvård transporteras patienten till ”isoleringsrum” på akutmottagning eller barnakutmottagning (SUS, CSK och Helsingborgs lasarett). Förvarning görs på alla misstänkta patienter.

4. Behövs ytterligare hjälp med diagnostik inför ambulanstransport till sjukhus kan RLS och Falcks hembesöksläkare kontaktas.

5. Väljer man att patienten själv tar sig till akutmottagningen skall man ringa eller meddela akutmottagningen innan man kommer samt använda eget fordon.

6. Efter avlämning av patient skall ambulansen rengöras enligt vårdprogrammet. Fordonet skall i största möjliga mån hållas utanför ambulanshallen.

Skapad 2018-01-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.