Kvittering och påbörjande av uppdrag samt reservvägar

Direktiv 35 - Kvittering och påbörjande av uppdrag samt reservvägar inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att klargöra tidsramarna och reservvägar för uppdrag av olika prioritet. Säkerställa att ambulansdirigenten erhåller kvittens av prehospital resurs samt att tiden från utlarmning till kvittens är så kort som möjligt.

Genomförande

Vid utlarmning av prehospital resurs från sin hemmastation gäller följande:
Ambulansdirigenten larmar på primär larmväg via RAKEL. En tidsövervakning för kvittens startar på 90 sekunder vid prio 1. Vid övriga prio är det lite längre kvittenstider. Tidsövervakningen har anpassats till dessa.

Samtliga ärenden kvitteras via ISPASS/RAKEL statusrapportering.

  • Prio 1 – Kvitteras och påbörjas inom 90 sekunder.
  • Prio 2 – Kvitteras och påbörjas inom 4 minuter.
  • Prio 3 – Kvitteras inom 4 minuter och skall utföras så snart som möjligt.

  • Har ambulansdirigenten inte fått kvittens när tidsövervakningen löper ut söker ambulansdirigenten SL genom individanrop.
  • Får ambulansdirigenten inte kontakt med SL via individanrop ringer ambulansdirigenten upp sökt enhet via mobiltelefon. Detta innebär att personalen alltid skall bära mobiltelefonen med sig.
  • Får ambulansdirigenten inget svar på mobiltelefon larmas annan enhet. Antingen på samma station eller annan lämplig station, bedömning sker av ambulansdirigenten.

Avvikelse skall skrivas vid användandet av reservvägs utlarmning.

Då uppdraget kvitteras är ambulanspersonalen ansvarig för att uppdraget påbörjas inom stipulerad tid.

Om förhinder till att utföra uppdraget inom dessa tider uppstår måste larmad resurs ta kontakt med ambulansdirigenten för att denna ska bli uppmärksam på det försenade uppdraget samt kunna göra en ny bedömning kring lämpligaste ambulans. Detta ska ske i undantagsfall.

Använd status "Uppdatera Ärende" för att se om SOS- Alarm AB har kompletterat larminformationen, innan talbegäran görs till SOS- Alarm AB. Talkommunikation görs restriktivt och skall hållas kort, och alltid på tilldelad talgrupp.

Vid samverkansärenden skall kommunikationen endast innehålla sådan information som är relevant för alla organisationer.

Skapad 2006-11-27 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-09-30

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.