Kemambulans

Direktiv 97 - Kemambulans inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

För att på ett säkert sätt utföra ambulansuppdrag under speciellt riskfyllda förhållanden med farliga ämnen finns det ett specialutbildat team vid ambulansstationen i Perstorp.

  • Teamet bemannas av ordinarie dygnsambulans.
  • Teamet larmas på vida indikationer via SOS Alarm AB.
  • Teamet kan vid behov bistå andra ambulansteam med råd och stöd såväl fysiskt i skadeområdet som via telefonrådgivning.
  • Teamet har skyddsutrustning för att kunna verka i kall-varm zon och övas kontinuerligt tillsammans med Räddningstjänsten Perstorp.

Genomförande

Vid alla ambulansuppdrag där det föreligger speciella förhållanden med farliga ämnen, kan teamet kontaktas per telefon, via SOS Alarm AB.
Ambulansteamet är en resurs för hela Skåne. Kan även användas av angränsande län, men då endast i samarbete med räddningstjänsten Perstorp. Sjukvårdsledningen kvarstår hos ambulansteam på händelseplatsen.

Arbetsledningen i distrikt 4 (driftjour) och Region Skånes TiB skall informeras av SOS Alarm AB då uppdraget beräknas ta lång tid och  vid uppdrag utanför Skåne.

Genomfört uppdrag skall dokumenteras med insatsrapport av ambulansteamet!

Skapad 2013-03-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter