IL-Anrop – SOS Alarm AB

Direktiv 109 – Användning av IL-Anrop till SOS Alarm inom ambulanssjukvården i Region Skåne.

Syfte

Att säkerställa minimal svarstid vid talbegäran till SOS Alarm AB för akuta ärenden.

Genomförande

Rakelmobilerna, funktionen finns i Fordons Rakel samt i ISPASS 2.

IL-Anrop ger ambulansdirigenten möjlighet att kunna se när en talbegäran från ambulans är mer bråttom än övriga talbegäran i listan.
Detta kommer att förkorta svarstiderna för de akuta ärendena.
Ett IL-anrop genomförs som gruppanrop på tilldelad talgrupp, detta för att alla larmade enheter skall få informationen.

Viktigt att IL-anrop inte missbrukas, det får endast användas vid följande tillfällen:

  • Vindruterapport
  • Verifieringsrapport
  • Begäran om förstärkningsresurs (förstärkningsresurs innefattar exempelvis, extra ambulansresurs, polis, räddningstjänst)

Exempel – Vindruterapport

IL-anrop på tilldelad RAPS-talgrupp, när ambulans är första resurs på plats.
Är ambulans inte första resurs på plats, lämnas Vindruterapport på tilldelad Sjukvård Insats-talgrupp.

Exempel – Verifieringsrapport

IL-anrop på tilldelad Sjukvård Insats-talgrupp.

Exempel – Begäran om förstärkningsresurs

IL-anrop på tilldelad talgrupp – Enhets talgrupp, Tilldelad samverkans talgrupp
Tilldelad Sjukvård Insats-talgrupp,– beroende på uppdragstyp.

Skapad 2016-04-11 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad: 2020-07-15

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter