IL-Anrop – SOS Alarm AB

Direktiv 109 – Användning av IL-Anrop till SOS Alarm inom ambulanssjukvården i Region Skåne.

Syfte

Att säkerställa minimal svarstid vid talbegäran till SOS Alarm AB för akuta ärenden.

Genomförande

Rakelmobilerna, funktionen finns i Fordons Rakel samt i ISPASS 2.

IL-Anrop ger ambulansdirigenten möjlighet att kunna se när en talbegäran från ambulans är mer bråttom än övriga talbegäran i listan.
Detta kommer att förkorta svarstiderna för de akuta ärendena.
Ett IL-anrop genomförs som gruppanrop på tilldelad talgrupp, detta för att alla larmade enheter skall få informationen.

Viktigt att IL-anrop inte missbrukas, det får endast användas vid följande tillfällen:

  • Vindruterapport
  • Verifieringsrapport
  • Begäran om förstärkningsresurs (förstärkningsresurs innefattar exempelvis, extra ambulansresurs, polis, räddningstjänst)

Exempel – Vindruterapport

IL-anrop på tilldelad RAPS-talgrupp, när ambulans är första resurs på plats.
Är ambulans inte första resurs på plats, lämnas Vindruterapport på tilldelad Sjukvård Insats-talgrupp.

Exempel – Verifieringsrapport

IL-anrop på tilldelad Sjukvård Insats-talgrupp.

Exempel – Begäran om förstärkningsresurs

IL-anrop på tilldelad talgrupp – Enhets talgrupp, Tilldelad samverkans talgrupp
Tilldelad Sjukvård Insats-talgrupp,– beroende på uppdragstyp.

Skapad 2016-04-11 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad: 2020-07-15

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.