Triage för patienter med höftfrakturer

Direktiv 108 - Triage för patienter med höftfrakturer inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Ystad lasarett och Kristianstad sjukhus tar emot akuta höftfrakturer dygnet runt. Då SUS är hårt belastat har de svårt att operera höftfrakturpatienter inom stipulerad tid. Därför sker tillsvidare omfördelning av patienter från Trelleborg och Svedala till Ystad samt från Höör och Hörby till Kristianstad fr.o.m. 1 mars 2016.

Genomförande

Patienter som tillhör Ystads sjukvårdsdistrikt transporteras till Ystad dygnet runt. Patienter som befinner sig i tätorten Trelleborg och öster därom samt i tätorten Svedala och sydost därom transporteras till sjukhuset i Ystad. Patienter i tätorten Höör och norr därom samt i Hörby tätort och norr därom transporteras till sjukhuset i Kristianstad. Omhändertagandet sker enligt riktlinjerna i vårdprogrammet.

De lokala rutinerna avser höftspåret gäller på respektive  sjukhus. Patienter som opereras färdigbehandlas på respektive sjukhus. Detta gäller även patienter som efter röntgen ej befinnes ha höftfraktur. Dessa patienter färdigbehandlas också på ankommet sjukhus.

Anmärkning

Om triage enligt direktiv 108 skall tillåtas, måste omfördelning av inkommande patienter ske med yttersta försiktighet, och alltid med patientens medicinska tillstånd för handen, samt att ändringar avseende patientens destination inte får ske utan att TiB/RLB är underrättade.
Ambulanspersonal kan alltid rådgöra med Regionalt läkarstöd.

Det bör observeras att rutinerna internt tyvärr är olika på alla akutsjukhusen. Det enskilda ambulansteamet får efterhöra vid rapport till akutmottagningen hur man ska förfara. De lokala rutinerna kommer att i detalj beskrivas i det kommande reviderade Prehospitalt vårdprogram höftfraktur inom kort.

Skapad 2016-03-01 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat 2020-07-17

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.