HLR - avslutande av prehospital HLR

Direktiv 56 - HLR - avslutande av prehospital HLR inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vid hjärtstopp är det av högsta vikt att omgående påbörja transport till sjukhus efter att A-HLR algoritm påbörjats, speciellt om ventrikelflimmer (VF) eller pulslös elektrisk aktivitet (PEA) är den initiala rytmen. Vid asystoli är prognosen sämre.

Således bör under vissa förutsättning inte HLR påbörjas, eller i situationer då A-HLR utförts i mer än 20 minuter kan följande riktlinjer för avslutande av HLR användas i Skåne. Riktlinjerna ansluter nu helt HLR-rådets riktlinjer.

Genomförande

HLR skall inte påbörjas om tidigare beslut om ej HLR finnes. Detta skall vara en signerad läkaranteckning eller tydligt framgå av legitimerad sjukvårdspersonal.

Likaså skall HLR inte påbörjas under förutsättning att samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

  1. Tid från larm tills ambulans anländer >15min.
  2. EKG visar asystoli.
  3. Ingen bystander/IVPA HLR påbörjad.
  4. Obevittnat dödsfall.

Efter 20 minuters A-HLR utfört av ambulansteamet har medicinskt ansvarig som är sjuksköterska möjlighet att helt självständigt besluta om att avbryta HLR under förutsättning att:

  1. Kontinuerligt asystoli under A-HLR.
  2. Hjärtstoppet ej bevittnat av ambulansteamet.
  3. Vuxen patient.
  4. Ingen misstanke om intoxikation, hypotermi eller drunkning.
  5. Ingen synlig graviditet.

Anmärkning

Vid alla typer av hjärtstopp kan Medicinskt ansvarig utan fördröjning ta kontakt med det regionala läkarstödet (RLS) för diskussion om behandlingsåtgärder, avtransport eller beslut om avslutande.

Skapad 2008-12-22 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad  2017-10-16

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.