HLR-registrering i nationellt register för hjärtlungräddning

Direktiv 38 - HLR-Registrering i nationellt register för hjärtlungräddning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Ambulanssjukvården i Region Skåne är en del av en lärande organisation. I detta sammanhang innebär det att vi registrerar alla ärenden där hjärtlungräddning förekommit i hjärtstoppsregistret.

Registrering i nationellt register för hjärtlungräddning skall göras av Medicinskt ansvarig (MA) i ambulansteamet i de fall HLR påbörjats av bystander eller ambulansteamet. Observera att även patienter som återfått normal cirkulation innan ambulansens ankomst skall registreras.

Skapad 2007-02-23 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter