Transport av barn med hjärtsjukdom

Direktiv 45 - Transport av barn med hjärtsjukdom inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

I samband med flygtransporter av svårt sjuka hjärtbarn till Sturups eller Kastrups flygplats ansvarar ett transportteam, bestående av läkare och sjuksköterska, för vården under flygresan.

Detta team medföljer under ambulanstransporten från flygplatsen till mottagande avdelning på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Genomförande

Vid ambulansuppdrag enligt ovan skall uppdragen i första hand utföras med intensivvårdsambulansen då barnen kräver mer avancerade vårdåtgärder i annat fall av akut/transportambulans med passande bårunderede. Vid tillfällen då intensivvårdsambulansen är upptagen kan uppdraget utföras av  annan ambulans.

Skapad 2007-09-14 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-17

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter