Helikopter- och flygtransporter

Direktiv 30 - Helikopter- och flygtransporter inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Region Skåne har ingen egen sjukvårdshelikopter. I olika situationer kan luftburen ambulanssjukvård med helikopter behövas varför förtydligande kring beslutsförfarandet behövs.

Genomförande

Vid olycka, ogynnsam terräng eller vid annan belägenhet där helikopter kan underlätta sjukvårdstransport av prio 1 kan sjukvårdsledare i samråd med RS-TIB rekvirera sjukvårdshelikopter från andra landsting som har helikopter (främst Uppland och Västra Götaland) eller kan SAR-helikopter med sjukvårdsbemanning användas (främst från Kallinge i Blekinge).

För sekundärtransporter kan Region Skånes Larmcentral (Prioriteringsenheten)/SOS Alarm i samråd med RS-TIB rekvirera helikopter på motsvarande sätt.  Dessa transporter kan vara av olika prioritet men vid användning av SAR-helikopter skall det vara ambulansuppdrag av högsta prioritet (prio 1).

Övrigt

Sjukvårdens larmcentral i Uppsala, tel 018-200112 dirigerar Uppsalas helikopter som flyger över hela landet och har besättning för vård av både barn och vuxna varför denna helikopterenhet med fördel kan nyttjas.

Helikoptrar/flygplan är i regel bemannade med utbildad sjukvårdpersonal som övertar medicinskt ansvar och behandling.

RLS kan nyttjas i alla situationer där medicinska överväganden behöver värderas kring enskild patient. RLB bistår RS-TIB i motsvarande principiella frågor kring sekundärtransporterna.

SOS Alarms dirigenter kan ofta tillsammans med JRCC ha en viktig roll i handläggningen av helikopterresurser.

Att medverka i helikoptersjukvård utan utbildning innebär stora risker för patienter och personal. Ambulansteam i Skåne skall därför ej medverka i själva helikoptertransporterna. Om undantag skall göras från detta skall RLB godkänna detta och avvikelse skall skrivas.

Landningsplatser

Region Skåne har två helikopterflygplatser, en på sjukhusområdet i Lund och en på sjukhusområdet i Kristianstad.
(Se flygplatsinformation på www.skane.se/heliport

Region Skånes helikopterflygplatser ska används i första hand och i andra hand andra inrättade flygplatser. Vid patienttransport till sjukhushusområdet i Malmö är helikopterflygplats på sjukhusområdet i Lund förstahandsval.

Se även på direktiv 66 om brännskador.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter