Helikopter- och flygtransporter

Direktiv 30 - Helikopter- och flygtransporter inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Region Skåne har ingen egen sjukvårdshelikopter. I olika situationer kan luftburen ambulanssjukvård med helikopter behövas varför förtydligande kring beslutsförfarandet behövs.

Genomförande

Vid olycka, ogynnsam terräng eller vid annan belägenhet där helikopter kan underlätta sjukvårdstransport av prio 1 kan sjukvårdsledare i samråd med RS-TIB rekvirera sjukvårdshelikopter från andra landsting som har helikopter (främst Uppland och Västra Götaland) eller kan SAR-helikopter användas (främst från Kristianstad).

För sekundärtransporter kan Region Skånes Larmcentral (Prioriteringsenheten)/SOS Alarm i samråd med RS-TIB rekvirera helikopter på motsvarande sätt.  Dessa transporter kan vara av olika prioritet men vid användning av SAR-helikopter skall det vara ambulansuppdrag av högsta prioritet (prio 1).

Övrigt

Sjukvårdens larmcentral i Uppsala, tel 018-200112 dirigerar Uppsalas helikopter som flyger över hela landet och har besättning för vård av både barn och vuxna varför denna helikopterenhet med fördel kan nyttjas.

Helikoptrar/flygplan är i regel bemannade med utbildad sjukvårdpersonal som övertar medicinskt ansvar och behandling.

RLS kan nyttjas i alla situationer där medicinska överväganden behöver värderas kring enskild patient. RLB bistår RS-TIB i motsvarande principiella frågor kring sekundärtransporterna.

SOS Alarms dirigenter kan ofta tillsammans med JRCC ha en viktig roll i handläggningen av helikopterresurser.

Att medverka i helikoptersjukvård utan utbildning innebär stora risker för patienter och personal. Ambulansteam i Skåne skall därför ej medverka i själva helikoptertransporterna. Om undantag skall göras från detta skall RLB godkänna detta och avvikelse skall skrivas.

Landningsplatser

Region Skåne har två helikopterflygplatser, en på sjukhusområdet i Lund och en på sjukhusområdet i Kristianstad.
(Se flygplatsinformation på www.skane.se/heliport

Region Skånes helikopterflygplatser ska används i första hand och i andra hand andra inrättade flygplatser. Vid patienttransport till sjukhushusområdet i Malmö är helikopterflygplats på sjukhusområdet i Lund förstahandsval.

Se även på direktiv 66 om brännskador.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2021-09-22 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.