Handläggning av överviktiga patienter

Direktiv 90 – Handläggning av överviktiga patienter

Syfte

Förekomsten av kraftigt överviktiga patienter ökar i samhället. Ordinarie ambulanser har vid vissa tillfällen svårt att föra dessa till vård på ett lämpligt sätt. Direktivet syftar till att klargöra de rutiner som gäller för att vårdkedjan skall starta på ett patientsäkert och etiskt sätt.

Omfattning

Direktivet gäller en av specialresursens ”MiniMax” funktioner: Tunga/voluminösa patienter som överstiger 220 kg eller där patienten på grund av konfiguration inte kan transporteras i ordinarie ambulans på ett patientsäkert/etiskt sätt. 

Målgrupp

Ambulanssjukvården i Skåne, Region Skånes larmcentral, SOS Alarm AB, akutmottagningar Region Skåne.

Genomförande

Resursen utgår från Lund och dirigeras gränslöst i hela Skåne. SOS Alarm skall ta särskild hänsyn till täckning av ambulansresurser i distriktet, speciellt i de fall då IVA-bil och MINmax har uppdrag samtidigt.” SOS bör tidigt  utnyttja möjlighet till dynamisk dirigering för att upprätthålla god täckning i RS

Vid primäruppdrag prioritet 1 där patientens vikt överstiger 220 kg larmas om möjligt specialresursen parallellt med närmsta ambulans enligt gällande rutiner. Sjuksköterska på första akutambulans är fortsatt MA under hela uppdraget

Primäruppdrag prioritet 2 där patientens vikt överstiger 220 kg larmas om möjligt specialresursen parallellt med närmsta ambulans enligt gällande rutiner. Specialresursen skall i undantagsfall brytas från detta uppdrag. Sjuksköterska på första akutambulans är fortsatt MA under hela uppdraget.

Primäruppdrag prioritet 3 där patientens vikt överstiger 220 kg larmas specialresurs samt vb annan ambulans. Resurserna samordnas av SOS Alarm.

Utöver detta har alla ambulansteam rätt att via SOS Alarm begära hjälp av specialresursen.

I behov av bärhjälp larmas i första hand annan ambulans innan förfrågan går till räddningstjänst. Detta kan gälla övrig bärhjälp inklusive överviktiga patienter som inte når upp till 220 kg.

Vid begäran av specialresurs skall en eller flera av parametrar uppfyllas:

 1. Patientens vikt överstiger tillgänglig ambulansbår men överstiger ej 318 kg.
 2. Patientens volym omöjliggör ilastning i första resurs.
 3. Sjukvårdsärende (Ej direktiv 65)

Specialresursen skall bidra med patientnytta, det vill säga inte endast användas som bärhjälp till befintlig resurs som praktiskt kan hantera patienten.

Sekundärtransporter/överflyttning från och till avdelning där det finns personal och möjligheter till hjälpmedel larmas endast specialresurs utan medhjälp.

Transportdestinationer

Gällande primärtransporter körs patienten i normalfallet till närmaste akutsjukhus. Dialog med akutmottagning/RLS bör ske så fort som möjligt om patientens vikt överstiger resurserna som finns. Behandling och transport av akut sjuka patienter skall inte fördröjas relaterat närmsta akutmottagnings kapacitet att hantera patienten.

Vid behov får man undersöka och behandla patienten på ambulansbår på akuten.

Akutmottagning Liftkapacitet Sängkapacitet
SUS Malmö 500 kg, dubbla motorer. 225 kg hämtas.
SUS Lund Lånelift 180, äskning om högre kapacitet finns. 250 kg rekvireras enligt transport.
Landskrona    
Helsingborg
 • 250 kr på akutmottagningen.
 • Lift som kan ta något över 300 kg.
 • 1 st Compella säng som tar något över 300 kg.
 • 3 st sängar som tar 265 kg. Dessa finns i sängförrådet.
Ängelholm 250 kg. 225 kg.
Trelleborg    
Kristianstad 400 kg.
 • Ordinarie britsar: 180 kg.
 • 5 st. britsar: 220 kg.
 • Säng: 454 kg.
Ystad    
Hässleholm Flyttbar lift: 300 kg. Brits: 225 kg (Safe working load 290 kg).
Simrishamn
 • Taklift: 170 kg.
 • Mobil lift: 200 kg.
 • Brits: 225 kg hämtas (Safe working load 290 kg).
 • Säng: 250 kg.

Resursen bemannas som transportambulans, dagbil 08:00-20:00. Tider utanför ordinarie driftstid finns bilen att rekvirera genom att SOS Alarm kontakt med annan lämplig resurs i mellersta Skåne som byter fordon. I dessa fall kommer där vara en längre inställelse tid.

Hjälpmedel

Ambulansen har tillgång till följande specialutrustning:

Större glidbrädor 2st

 • Scoopbår med extender och förlängda remmar
 • Heavy duty transfer mattress 380kg
 • Mini tranz extra bred 259 kg
 • Carry sheet bariatric 380kg
 • Tungbår 318kg
 • lårmanschett

Avslutat uppdrag

Besättningen skall fylla i ”Insatsrapport – Tung” efter dessa uppdrag. Syftet med detta är att belysa speciella problemområden eller utvecklingsmöjligheter av resursen.

Hänvisning - dokument/stödsystem

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter