Handläggning av XL-patienter

Direktiv 90 – Handläggning av XL-patienter

Syfte

Ordinarie bårsystem räcker inte alltid för att kunna transportera tunga/voluminösa patienter till vård på ett lämpligt sätt. Direktivet syftar till att klargöra de rutiner som gäller prehospitalt för att säkerställa patientsäker och etisk omvårdnad samt goda ergonomiska förutsättningar för berörd personal

Omfattning

Direktivet gäller bilar med ilastningsmått 90cm och adekvat lastkapacitet. Vilka bilar detta rör skall framgå av stationsinstruktionerna. Direktivet täcker även assistans till andra besättningar.

Tunga/voluminösa patienter som på grund av konfiguration inte kan transporteras med ordinarie ambulansbår.

  1. Patientens vikt överstiger tillgänglig ambulansbår
  2. Patientens volym omöjliggör ilastning i första resurs.
  3. Sjukvårdsärende

Avgränsning

  • Gäller ej patienter med vikt> 300 kg.
  • Direktiv 65 omfattas ej

Målgrupp

Ambulanssjukvården i Skåne, Region Skånes larmcentral, SOS Alarm AB.

Genomförande

SOS bör tidigt utnyttja möjlighet till dynamisk dirigering för att upprätthålla god täckning i RS

Primäruppdrag där vikt/volym framgår redan vid utlarmning:

Prioritet 1 där patientens vikt överstiger 220 kg larmas närmsta ambulans/ambulanser enligt gällande rutiner. Läses: utan fördröjning skall ordinarie larmrutiner följas. Parallellt med detta bör om möjligt även extra resurs larmas ut. Denna bil klargör sig för ”XL” uppdrag innan man kör fram till adressen.  Sjuksköterska på första akutambulans är fortsatt MA under hela uppdraget. Om lämpligt kan bil 1 och ”XL” byta bårar. (detta skall i så fall återställas efter avslutat uppdrag). I annat fall vårdas patienten i bil med XL-utrustning.

Prioritet 2 där ärendet efter bedömning kräver förstärkning med XL-utrustning skall ytterligare en bil larmas ut.  Rutin enl prio 1.

Prioritet 3 Bilen klargörs med XL-utrustning innan man kör fram till adressen. Vid behov larmas annan ambulans. Resurserna samordnas av SOS Alarm.

När behov av XL-utrustning identifieras först när teamet är på plats:

Alla ambulansteam har rätt att via SOS Alarm begära förstärkning.

När behov av bärhjälp föreligger

Alla ambulansteam har rätt att via SOS Alarm begära förstärkning. I första hand gäller annan ambulans innan förfrågan går till räddningstjänst.

Primärtransporter

Gällande primärtransporter körs patienten i normalfallet till närmaste akutsjukhus. Behandling och transport av akut sjuka patienter skall inte fördröjas relaterat närmsta akutmottagnings kapacitet att hantera patienten. Vid behov får man undersöka och behandla patienten på ambulansbår på akuten.

Sekundärtransporter/överflyttning

En bil med XL-utrustning larmas/skickas på uppdraget. Vid beställning måste tillgängliga hjälpmedel på vårdinrättningen efterfrågas enligt särskild rutin. RSLC säkerställer i samband med beställningen att adekvat utrustning finns på avlämnande och mottagande sjukhus.  Vid icke akuta transporter avstyrs överflyttningen till dess att hjälpmedel och resurser är säkerställda. Vid akuta överflyttningar kan vid behov ytterligare ambulans rekvireras.

Avslutat uppdrag

Besättningen skall fylla i ”Insatsrapport – Tung” efter dessa uppdrag. Syftet med detta är att belysa speciella problemområden eller utvecklingsmöjligheter inom området. Om flera resurser är involverade avtals vem som ansvarar för rapport. Eventuella avvikelser rapporteras enligt gängse rutin

Hjälpmedel

  • VO Ambulans har tillgång till följande specialutrustning placerat i Malmö, Landskrona, Helsingborg, och Ängelholm:
  • Större glidbrädor 2 stycken
  • Heavy duty transfer mattress 380kg
  • Carry sheet bariatric 380kg
  • Lårmanschett samt viss omvårdnadsutrustning.

Hänvisning - dokument/stödsystem

Insatsrapport

Rekommendation 3 - Tunga patienter

Skapad 2018
Senast reviderad 2021-04-16

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.