Handläggning av frakturer och ledluxationer

Direktiv 94 - Handläggning av frakturer och ledluxationer inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

I samband med trauma är frakturer, ledluxationer och subluxationer vanliga. I takt med att patienter genomgår funktionella ledkorrektioner, ofta med del- eller helproteser, förekommer också luxationer av proteser vid vissa ej särskilt överdrivna kroppsrörelser, men givetvis också vid trauma.

På förekommen anledning finns skäl att framhålla vad som skall/bör göras i samband med frakturer och ledluxationer.

Genomförande

I Behandlingsriktlinjerna regleras hur misstänkta spinala skador och bäckenfrakturer skall handläggas. Likaså anges i Behandlingsriktlinjerna behov av grovreponering av frakturer som i samband med åtgärd alltid måste kontrolleras m.a.p. distalstatus såväl före som efter åtgärden. Frakturpanoramat är annorlunda hos barn. Iakttag försiktighet då felaktig reponering kan orsaka kärlskada.

Vid fall av relativt okomplicerade luxationer (t ex patella) kan enkel reponering vara av värde för patienten, om patienten kan medverka, eventuellt med okomplicerad smärtlindring (oxygen-lustgas). Likaså patienter som upprepat luxerar axelled kan oftast enkelt hjälpas till reposition.

För att något repositionsförsök av ovan nämnda typer över huvud taget skall övervägas gäller att patienten uttalat kan och vill medverka. Generellt gäller att man skall ha kunskap och erfarenhet av de manövrer som man planerar att utföra.

Följande gäller vid repositionsförsök prehospitalt

  • Skall inte utföras med större kraft
  • Repositionsförsök får inte upprepas
  • Smärtlindring skall inte upprepas
  • Sedering/sövning får inte utföras inför repositionsförsök
  • Leder som utgörs av inopererade proteser skall inte reponeras

Alla misstänkta luxationer/subluxationer oavsett om man reponerat eller ej skall till akutmottagning för ortopedisk bedömning.

Överväg alltid att ta kontakt med RLS (Regionalt Läkarstöd) vid handläggning av luxationer.

Skapad 2012-08-06 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.