Förvarning till akutmottagning via RAKEL

Direktiv 87 - Förvarning till akutmottagning via RAKEL inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Alla akutmottagningar i Skåne använder RAKEL för kommunikation med ambulanssjukvården.

Genomförande

Ambulansteamen skall förvarna akutmottagningarna på sjukhusen via Individanrop i RAKEL. Erhåller ambulansteamen inget svar via RAKEL, får efter rimlig tid reserv kommunikationsväg (mobiltelefoni) användas.

Förvarning skall initieras i god tid innan ankomst. Förvarning skall inte förväxlas med den rapport som skall ges vid avlämning.

Informationen till akutmottagning sker enligt beslutad förvarningsmall och skall hållas kort helst 30-40 sekunder, max 1 minut. Kompletterande information kan alltid ges i mån av tid.

Förvarning skall alltid ske då patient har "röd" prioritet samt också då patient tas in enligt traumaalgoritm ESS-38 med "orange" prioritet enligt RETTS.

Förvarningsmall SBAR finns under checklistor.

Skapad 2011-02-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad  2020-07-15 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter