Förvarning till akutmottagning via RAKEL

Direktiv 87 - Förvarning till akutmottagning via RAKEL inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Alla akutmottagningar i Skåne använder RAKEL för kommunikation med ambulanssjukvården.

Genomförande

Ambulansteamen skall förvarna akutmottagningarna på sjukhusen via Individanrop i RAKEL. Erhåller ambulansteamen inget svar via RAKEL, får efter rimlig tid reserv kommunikationsväg (mobiltelefoni) användas.

Förvarning skall initieras i god tid innan ankomst. Förvarning skall inte förväxlas med den rapport som skall ges vid avlämning.

Informationen till akutmottagning sker enligt beslutad förvarningsmall och skall hållas kort helst 30-40 sekunder, max 1 minut. Kompletterande information kan alltid ges i mån av tid.

Förvarning skall alltid ske då patient har "röd" prioritet samt också då patient tas in enligt traumaalgoritm ESS-38 med "orange" prioritet enligt RETTS.

Förvarningsmall SBAR finns under checklistor.

Skapad 2011-02-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad  2020-07-15 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.