Förstärkt Sjukvårds Ledning  FSL

Direktiv 120 - Förstärkt Sjukvårds Ledning, FSL inom Ambulanssjukvården i Region Skåne

Bakgrund

Vid nationella och regionala samverkansövningar och verkliga händelser har brister i särskild sjukvårdsledning i skadeområdet identifierats såväl nationellt som i Region Skåne.

Särskild sjukvårdsledning vid något mer komplexa händelser exempelvis speciella hotsituationer, publika evenemang och stora skadehändelser kan för några kännas som en för stor uppgift trots tidigare genomförd utbildning i PS Skåne, Prehospital Sjukvårdsledning Skåne.

Syfte

Genom att införa FSL i Skåne möjliggörs en prehospital sjukvårdsledning vid händelser med större krav på en särskild sjukvårdsledning. Viktigt är att FSL inte ersätter PS Skåne utan är ett komplement.

Mål

Den första målsättningen är att använda utsedda FS- medarbetare i planering, genomförande och utvärdering av specifika händelser i Region Skåne där särskild sjukvårdsledning med fördjupning i FSL är en fördel. Etablering sker via KSM.

Den andra målsättningen är att FSL-medarbetare kan ge stöd och etablera en ledningsroll om så krävs i en redan etablerad sjukvårdsledning i skadeområdet vid större händelse där särskild sjukvårdsledning med fördjupning är av vikt. Etablering av FSL som sjukvårdsledning sker på uppdragsgivaren RMKL:s initiativ via RS TiB funktionen.

Genomförande 

Aktivering av FSL sker regionalt av KSM och/eller RMKL, Regional Medicinsk Katastrof Ledning, via RS TIB funktionen.

Aktuella för FSL uppdraget är av KSM utsedda PS instruktörer i Region Skånes ambulanssjukvård som genomfört PS+ utbildning med godkänt resultat och med intresse och god förmåga att bedriva prehospital sjukvårdsledning.

Uppdraget är regionalt och skall i görligaste mån fördelas mellan de utsedda medarbetarna oavsett var händelsen sker i Region Skåne då uppdraget kräver exponering för att vara optimalt.

För planerade aktiviteter skall respektive arbetsgivare kontaktas innan varje uppdrag så att möjlighet finns för den tilltänkta FSL-medarbetaren att ta sig an aktiviteten på ett optimalt sätt. Det skall tydligt framgå vad uppdraget innebär och hur mycket tid som beräknas åtgå i förväg. Ersättning för uppdraget utgår från uppdragsgivaren, via respektive arbetsgivare.

Medarbetare som ingår i FSL informerar SOS Alarm AB när de finns i ordinarie tjänst inom ambulanssjukvården. På så sätt kan RS-TIB besluta om FSL skall användas om behov skulle uppstå. I annat fall ringer RS-TIB in FSL-medarbetare enligt regional lista.

Genomfört uppdrag skall dokumenteras med framtagen insatsrapport för FSL. Utvärdering av aktuell händelse görs av aktuell FSL till uppdragsgivaren i direkt anslutning till händelsen. Samtliga loggar rapporteras till KSM.

Kompetensutveckling

KSM skall minst 2 ggr/år samla aktuella medarbetare för kompetensutveckling och övning.

Utvärdering 

KSM tar initiativ och ansvarar tillsammans med respektive verksamhetschefer för utvärdering och beslut om fortsättning av FSL-uppdraget i Region Skåne.

Skapad 2017-03-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.