Dörrforcering och djur i bostad

Direktiv 127 – Dörrforcering och djur i bostad inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Dokumentet syftar till att klargöra de åtgärder som kvarstår då ambulansteamet använt sig av nödvärnsrätten för att få tillgång till patienten eller har behov av låssmed för att bereda sig tillgång samt omhändertagande av eventuella djur

Målgrupper

Region Skånes ambulanssjukvård, Region Skånes larmcentral, Regionalt läkarstöd, SOS Alarm AB, Regionfastigheter.

Genomförande

Om polisen är på plats och tar sig in i bostaden med stöd av Polislagen har polismyndigheten ekonomiskt och uppföljande ansvar.

Medicinskt Ansvarig som tar beslut gällande inbrytning med hjälp av räddningstjänst för åtkomst till patient gör detta med stöd av nödvärnsrätt. Vid osäkerhet kontaktas Regionalt läkarstöd (RLS) för att bedöma underlaget till inbrytning med nödvärnsrätt. Detta skall dokumenteras av båda parter.

Även beslut om att lämna adress utan inbrytning dokumenteras av MA och RLS samt meddelas ambulansdirigent.

Vid hjälp av låssmed klargörs för patient/anhörig att kostnad faller hos vederbörande. Om detta är omöjligt – be låssmed ta kontakt med SOS Alarm för hjälp med faktureringsuppgifter.

Om ambulanspersonal exempelvis krossat ruta eller räddningstjänst brutit upp dörr och det finns behov av skyddstäckning tar ambulanspersonalen kontakt med Avarn via Region Skånes 046 175000 för bevakningsfrågor. Tryck knappval 1 (för akut händelse som kräver stöttning av bevakningspersonal), begär därefter skyddstäckning, hänvisa till kundbild 1060296, Region Skåne Ambulans. Man anger då:

 • Typ av åtgärd
 • RSID
 • Förvaltning/Premedic
 • Ärendenummer XXXXXXX:X
 • Adress

Målsättning för inställelsetid och brytpunkt på objekt utanför sjukhusområdet är 30 minuter dock max 45 minuter.

Innan adress är skyddstäckt eller anhöriga finns på plats bör fastigheten inte lämnas. Polisen har ett ansvar att skydda egendom tills skyddstäckning är utförd. I väntan på polis eller bevakningsbolag kvarstannar ambulanspersonal på plats. Räddningstjänst har generellt ingen möjlighet att kvarstanna men kan tillfrågas från fall till fall.

Djur

Djur som finns utomhus dvs någon har insjuknat på allmän plats och ett djur behöver omhändertas kontaktas polisen. Vid händelse med djur i lägenhet/villa där alla möjligheter till omhändertagande har uttömts, exempelvis via anhörig, grannar med flera kontaktas:

 • Helgfri Måndag tom Fredag kl. 08,00-17,00
  Länsstyrelsen djurskydd 010-22 41 350 el. 010-22 41 625
 • Övrig tid
  Djurambulansen via SOS Alarm. Uppgifter som lämnas är:
 • Djurägare
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Typ av djur
  OBS! Informera djurägaren om att denne är betalningsskyldig för kostnader som uppstår.

SOS Alarm

Hjälpsökande skall i första hand stå för eventuella kostnader för låssmed eller djurhantering. SOS Alarm kan vara behjälpliga med beställning av låssmed eller djurambulans. Det skall i eventuella fakturor framgå vilken ambulans som har patientansvar vid händelsen, ex: 3 6X XX XX.

Detta gäller så väl dörrforcering med hjälp av räddningstjänst som vid användning av låssmeder eller djurambulans.

Kostnader för skyddstäckning hanteras av regionfastigheter.

Hänvisning - dokument/stödsystem

IVPA

Skapad av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2021-09-22

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.