Dirigering av transportambulanser

Direktiv 23 - Dirigering av transportambulanser inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Information om transportambulansernas dirigering och arbetssätt är viktigt så att användningen blir säker och effektiv.

Genomförande

  • Samtliga transportambulanser arbetar gränslöst. Transportambulanser utför uppdrag av alla prioriteter.
  • Ansvar för dirigering av ambulanser åvilar SOS-Alarm med beaktande av beredskapen primärt för Region Skåne därefter i ambulansdistriktet.
  • Transportambulansernas uppgifter är i huvudsak transporter av prio 2 och prio 3 uppdrag.
  • Därutöver bistår transportambulanserna vid behov akutambulanserna och genomför uppdrag med ringa medicinskt innehåll.
  • De uppdrag som SOS-Alarm tilldelar enheterna skall utföras utan dröjsmål.
  • Transportambulansens grundutbildade sjuksköterska kan vid behov begära kompetensförstärkning från en akutambulans.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-10 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.