Direktiv vägburen IVA-vård

Direktiv 134- Direktiv vägburen IVA-vård inom Ambulanssjukvården Skåne

Syfte

Att ge Region Skånes larmcentral och SOS Alarm AB förutsättning att identifiera lämpligaste resurs för varje uppdrag för att på bästa sätt möta behov från Region Skånes olika IVA avdelningar.

Genomförande

Ansvarsfördelning

Sjukhusen (oftast IVA) har ansvaret att bemanna med IVA-kompetens. Basutrustning som medföljer från IVA är Easy-trans på vilken övervakning, Hamilton transportrespirator/ventilator och sprutpumpar är monterade samt någon form av akutväska.
Ambulanssjukvården bemannar med erfaren specialistsjuksköterska och erfaren ambulanssjukvårdare.
För vägburen intensivvård skall närmsta lämpliga resurs användas. Inför beslut om resurs skall efterfrågas

  • Orsak till överflyttning – tidsaspekter
  • Antal medföljande personal samt om personal skall hämtas upp på väg till patienten
  • Utrustning och bår som finns tillgänglig (eg Allfa, Pensi eller Kartsana). Alternativt om utrustning skall hämtas upp på väg till patienten.
  • Extra utrymmeskrävande transport? Ex ECMO, XL-patient.

Semiakuta och planerade överflyttningar med personal och easytrans

Närmsta akutambulans som kan ta easytrans. I första hand bil med utpekad ambulansbesättning från berört distrikt.

Utrymmeskrävande patienter, Semiakuta och planerade överflyttningar

Med utrymmeskrävande menas behov av utrymme runt patienten för personal och/eller utrustning alternativt att patienten till storlek kräver extra utrymme för säker vård.

STARS; Special-Transport-Ambulans i RS.

3 60 9270 har ordinarie IVA-vagn inklusive Hamilton transportrespirator. Gastillgång: 2x10Lx 200Bar (= 4000L) luft samt 2x10L x200Bar (= 4000L) O2.
Används till utrymmeskrävande uppdrag samt när IVA önskar använda respiratorn. Kan användas för Regions Skånes ECMOteam.
Uppdraget larmas ut till utpekad bil vars besättning åker in till stationen och byter bil. Läkemedelsväska tas med från ordinarie bil.
Viktbegränsning för IVA-vagn är 250 Kg. Viktgräns för bilen är 1000 Kg.

ECMO-bil 1

MB Sprinter utrustad med fästpunkter för ECMO utrustning, både för Vuxen och Barn.
Gastillgång: 2*10L luft samt 2*10L O2.
Bemannas av utpekad ambulansbesättning. Denna bil har i nuläget ingen Rakel. Uppdraget slås till utpekad bil vars besättning åker in och byter bil. Läkemedelsväska tas med från ordinarie bil.
Allfa bår. Viktgräns för bilen 550 Kg.

ECMO-bil 2

VW Crafter Boxambulans utrustad med Kartsana bår samt extra syrgas och luft samt fästpunkter för ECMO utrustning.
Kan ta både vuxen och Barn ECMO samt XL patienter.
Bemannas av utpekad ambulansbesättning.
OBS! Startdatum för, detta fordon ej klart

Efter avslutat uppdrag

Efter avslutat uppdrag transporteras medföljande personal och utrustning direkt åter till ursprungssjukhuset. Skulle överrapportering ta längre tid än 25 minuter kan ambulans återtransportera utrustning utan att personal medföljer.

Dokumentation

Vårdförloppet under transporten dokumenteras av IVA-personal. Kort SBAR kring patienten inklusive reflektion kring hur patienten mått under transporten samt VP före avtransport och efter ankomst registreras i ISPASS enligt gällande rutiner. Insatsrapport skrivs.

Aktuellt utrustningsläge på akutsjukhusen

Helsingborg

Kartsana. Längsförskjutning behövs. Vid behov av STARS-bil hämtas utrustning i Malmö.

Kristianstad

Har utrustning som är kompatibel med Premedics bilar. Har ventilator, saknar respirator. Vid behov av respirator och/eller STARS-bil hämtas utrustning och personal upp i Malmö efter ök mellan klinikerna.

Lund

Har i nuläget ingen egen utrustning. Personal och utrustning hämtas upp i Malmö efter ök mellan klinikerna.

Malmö

Allfa.

Ystad

Har utrustning som är kompatibel med Premedics bilar. Har ventilator, saknar respirator. Vid behov av respirator och/eller STARS-bil hämtas utrustning och personal upp i Malmö efter ök mellan klinikerna. Ovanstående kommer att omformuleras efterhand som utrustning och utbildningssituationen förändras.

Ovanstående brist på utrustning/personal innebär att ett uppdrag kan bli tidsödande vilket kan påverka beredskapen i ett område, i nuläget framför allt i Malmö.  För att säkerhetsställa att resurs finns tillgänglig för övriga uppdrag ska SOS i den mån det finns resurser gränslöst dirigera för att täcka när ambulanstillgängligheten riskerar att påverkas. 

Exempel:  Ärendet startar på sjukhus ett där utrustning och IVA-personal hämtas upp - upphämtning av patient på sjukhus två – överlämnande av patient på sjukhus tre – återtransport till sjukhus ett. Det är i exemplet förutsägbart att ärendet kommer att vara flera timmar för vilket kompensatoriska åtgärder bör sättas in tidigt.

Skapat 2021-04-29 av Medicinsk service.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.