Boussignactub

Direktiv 98 - Boussignactub inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Produktinformation. Som en säkerhetsåtgärd sitter syrgasslangen, på den Boussignactuben fastskruvad på ett sådant sätt att slangen måste skruvas loss för att man skall kunna ansluta andningsblåsa och EMMA (kapnograf).

Säker överrapportering. På sjukhusen används i normalfallet inte denna tub varför tydlighet är nödvändigt vid överrapportering.

Genomförande

Användande förutsätter god kännedom om utrustningen jämte erforderlig kompetens.

EMMA kan användas på konventionellt sätt med Rubens blåsa och manuell ventilation förutsatt att patienten producerar tillräcklig mängd koldioxid under pågående HLR.

I samband med överrapportering på sjukhus skall det tydligt framgå att det är Boussignactub som använts.

 

 

Skapad 2013-03-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.