Barn till Helsingborgs lasarett

Direktiv 123 - Barntrauma och svårt sjuka barn till Helsingborg inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Helsingborgs lasarett tar emot barn på både vuxenakuten och på barnklinikens akutmottagning. Behov av klargörande om vilka patienter som skall omhändertagas på respektive mottagning är önskvärt liksom för andra allvarligare sjukdomstillstånd.

Genomförande

Vid alla larm, prioritet 1, skall barnet föras till vuxenakuten. Larmet rapporteras via Rakel enligt SBAR, ledningssjuksköterskan kontaktar i sin tur barnakuten alternativt slår ut barnlarm samt meddelar om extra resurser önskas exempelvis anestesiläkare eller hjärtstoppsteam.

Vid medicinska tillstånd prioritet 2 och 3 kontaktas barnakuten och sjuksköterska där gör i samråd med ambulanssjuksköterskan upp om barnet skall föras till barn- eller vuxenakuten.

Alla barnkirurgiska och ortopediska åkommor transporteras till vuxenakuten oavsett prioritet.

OBS! Traumalarm kan utlösas på vidare indikation för småbarn.

Övriga allvarliga sjukdomstillstånd

Barn med hjärtstopp som behandlas med LUCAS och barn med högt luftvägshinder transporteras till vuxenakuten.

Skapad 2017-12-11 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-10

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter