Kangoofix under ambulanstransporter i Region Skåne

Direktiv 115 Användandet av Kangoofix under ambulanstransporter i Region Skåne

När

Vid primärtransporter av barn med vikt 4,5 (mindre än 4,5 Kg) bör Kangoofix användas

Kangoofix ersätter Pedi-Mate upp till 4,5 Kg.

Undantag

  1. I händelse av trauma gäller traumadirektiv
  2. Under pågående livräddande behandling, till exempel HLR
  3. Nyförlöst barn där moderkakan inte är förlöst
  4. Om det inte finns någon vuxen som barnet medicinskt säkert kan spännas fast vid

Gäller alltid

  • Oavsett ålder och vikt får barn inte transporteras fritt i famnen på förälder/vårdare eller i familjens eget babyskydd/bärsele då detta vare sig är säkert eller anpassat för ambulans.
  • Barnet skall vara uppkopplad på monitor eller saturation/pulsmätare då förslagsvis i foten.
  • Barnet skall vara vänt på sådant vis att ansiktet kan observeras av MA som är i vårdutrymmet.                 

Utbildning

För att uppnå ett säkert användande av Kangoofix skall all personal genomgå utbildning i handhavandet av utrustningen. Utbildningen bör vara såväl teoretisk som praktisk och även innefatta riskvärdering ABCD, övervakning och tryckprevention.

Endast utbildad personal får använda Kangoofix.

Avvikelser 

Om Kangoofix av något skäl inte används skall orsak dokumenteras i journalen och avvikelse skrivas.

Kangoofix är en för Region Skåne ny produkt. Var liberal med avvikelserapportering till RSPE och eget distrikt.

Skapad 20161101 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.