Ansvarsfördelning i ambulansteam

Direktiv 18 - Ansvarsfördelning i ambulansteam inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att tydliggöra ansvarsfördelningen i ambulansteamet inom Skånes ambulanssjukvård. En tydlig ansvarsfördelning ger trygghet till teamet och högre patientsäkerhet.

Ambulansteamet består av två personer, en sjukvårdsledare (SL), och en medicinskt ansvarig (MA). Vid varje tidpunkt ska det vara helt klart vem som är Sjukvårdsledare (SL) respektive Medicinskt ansvarig(MA).

Genomförande

Ansvarsfördelningen i teamet avseende sjukvårdsledning (SL) och medicinskt ansvar (MA) är följande:

Sjukvårdsledning (SL)

 • Sjukvårdsledning under hela uppdraget
 • Säkerhet
 • Fordon inkluderat vårdutrymme
 • Säker körning
 • Utrustning och materiel i fordon, enligt checklista
 • Kommunikation
 • Navigation

Medicinskt ansvar (MA)

 • Medicinsk bedömning, triage, behandling och övervakning/ansvar av patient under hela uppdraget
 • Dokumentation, journal
 • Rapport och förvarning
 • RLS-kontakt (Regionalt Läkarstöd)

Anmärkning

Vid enskilda ärenden kan, där så krävs, fler än två medarbetare vara med vid ambulansuppdraget. Se även Direktiv 13 - Medicinskt ansvar och sjukvårdsledning

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE
Senast reviderad: 2020-07-10

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.