Andningsskydd för ambulanssjukvården

Direktiv 59 - Andningsskydd för ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Vid tjänstgöring inom Skånsk ambulanssjukvård skall det alltid medfölja skyddsutrustning som uppfyller gällande lagstiftning i varje ambulans. Skyddsutrustningen kan bestå av en flykthuva alt skyddsmask. Skyddsmasken skall vara packad så att den omedelbart kan användas, tillgänglig, rätt inställd och filter monterat. Skyddsmasken är personlig.

Andningsskydd består av : Flykthuva eller personlig skyddsmask.

Arbetsgivaren ansvarar för utbildning/ genomgång till samtliga medarbetare inom operativ tjänst. Utbildning skall vara genomförd innan medarbetaren börjar tjänstgöra inom ambulanssjukvården i region Skåne.

Genomförande

Utbildningen består av teori, och/eller tillpassning samt täthetskontroll. Certifierad skyddsmaskinstruktör genomför tillpassning.

Täthetskontroll

För CBRN genomförs täthetskontroll med för ändamålet avsedd utrustning och metod av certifierad skyddsmasksinstruktör. Varje leverantör skall ha en skyddsmaskssakkunnig. Skyddsmask skall återlämnas till arbetsgivaren/entreprenören vid anställningens avslut.

Vid eventuell smitta och andningsskydd gäller Smittskydd Skånes direktiv.

 

Skapad 2009-06-09 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast Reviderad: 2020-06-08

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.