Säker körning, Allmänt

Direktiv 79 - Säker körning, Allmänt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Inom ambulanssjukvården utföres majoriteten av ambulansuppdrag inom gällande hastighetsbestämmelser och trafikregler.

Genomförande

I trängande fall får användandet så kallad fri väg påkallas (blåljus/sirener). I detta sammanhang får i vissa fall hastighetsbegränsningar överskridas. Överskridandet måste alltid vägas mot riskerna för allmänheten, patienten och ambulansteamet.

Med patient i ambulansen är det vårdaren i teamet som föreslår medicinsk prioriteringsgrad och om överskridande skall ske. Föraren i ambulansteamet avgör om ett sådant överskridande är försvarbart ur trafiksäkerhetssynpunkt. Överskridandet måste alltid vägas mot allvarlighetsgraden i patientens tillstånd.

"Endast i trängande fall får förare av utryckningsfordon med iakttagande av särskild försiktighet underlåta att följa gällande trafikföreskrift" (VTK).

Tidsvinsten som erhålles genom att överskrida gällande hastighetsbestämmelser är oftast mycket liten och det är sällan medicinskt motiverat att överskridande sker.

Skapad 2011-07-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-15

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.